Svensk revisor till Europeiska revisionsrätten

13 september, 2021

Johanna Öhlin, finansiell revisor på Riksrevisionen, påbörjar nu en så kallad sekundering under två år på Europeiska revisionsrätten. Det skriver Riksrevisionen i ett inlägg på LinkedIn, Johanna Öhlin har blivit antagen som nationell expert och kommer att jobba på en avdelning som inriktar sig mot finansiering och administration för EU, berättar hon i inlägget. Hon ska vidare granska den konsoliderade årsredovisningen för EU och delvis även granska regelefterlevnad.

Mer om Europeiska revisionsrätten på Balans:

Läs mer: Det här gör Europeiska revisionsrätten

Läs mer: Valuta för EU-pengarna

Läs mer: EU-revisorer påtalar risker med coronafonden

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp