EU-revisorer påtalar risker med coronafonden

13 november, 2020

Just nu förhandlar EU-kommissionen, parlamentet och medlemsländerna om återhämtningsplanen, den så kallade coronafonden, för att hjälpa EU ur den ekonomiska krisen. Men inte ens Europeiska revisionsrätten vet i detalj hur det går att säkerställa att pengarna hamnar rätt. Nu flaggar svenska EU-revisorn Eva Lindström att det finns stora risker med coronafonden.

– Vi har varnat för risken att en del av pengarna inte går till det som de är avsedda för. Vi har full förståelse att EU måste reagera snabbt, men det finns alltid en risk när väldigt mycket pengar ska tryckas ut snabbt, säger hon till Dagens Nyheter.

Ett annat bekymmer är att de ekonomiska medlen inte används fullt ut.

– Lyckas man inte fördela ut dessa extrapengar blir heller inte insatsen mot den ekonomiska nedgången efter covid tillräckligt kraftfull, säger Eva Lindström vidare i intervjun.

Läs mer: Balans intervju med Eva Lindström: Valuta för EU-pengarna

 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp