Foto: Getty Images

Det här gör Europeiska revisionsrätten

Faktaruta

Europeiska revisionsrätten

Antal ledamöter: 28 – en från varje medlemsland.

Stad: Luxemburg.

Sveriges representant: Eva Lindström.

20 maj, 2019

Söndag 26 maj röstar Sverige i Europaparlamentsvalet – eller EU-valet. Sedan 1977 finns Europeiska revisionsrätten som granskar EU:s finanser och ska fungera som oberoende väktare av unionsmedborgarnas ekonomiska intressen. Men vad gör de egentligen? Här kommer en snabbkurs.

Europeiska revisionsrätten har en roll som EU:s oberoende externa revisor och ska kontrollera att EU-medlen redovisas korrekt, ger valuta för pengarna, samt uppbärs och används i enlighet med gällande regler och förordningar.

Revisionsrätten offentliggör resultatet av sitt revisionsarbete i en rad olika rapporter. Här i urval:

  • Årsrapporter re­dovisar resultatet av finansiella revisioner och regelefterlev­nadsrevisioner av Europeiska unionens budget och Europeiska utvecklingsfonden. De innehåller de årliga revisionsförklaringarna och täcker även bud­getförvaltnings- och resultataspekter.
  • Särskilda rapporter presenterar resultatet av utvalda effektivi­tets- och regelefter­levnadsrevisioner av specifika utgifts- eller politikområden eller budget- eller förvalt­ningsteman.
  • Yttranden innehåll­er våra synpunkter på ny eller uppdaterad lagstiftning med betydande effekter för EU:s ekonomiska förvaltning.
  • Europeiska revi­sionsrättens rappor­ter ligger till grund för parlamentets bevil­jande av ansvarsfrihet för kommissionen. Vid två tillfällen har parla­mentet nekat kommis­sionen ansvarsfrihet, 1984 och 1998.

Källa: Europeiska revisionsrätten

Andel felaktiga EU-betalningar:

2017: 2,4 %

2016: 3,1 %

2015: 3,8 %

2014: 4,4 %

2013: 4,5 %

2012: 4,5 %

  • Felnivån är ett uppskattat penning­belopp som inte borde ha betalats ut från EU-budgeten efter­som det inte skett i enlighet med gällande regler.
  • Rena bedrägerier som revisionsrätten upptäcker skickas till EU:s bedrägeribe­kämpningsbyrå OLAF. För 2017 rör det sig om 13 misstänkta fall av bedrägeri.
  • Under 2017 spende­rade EU 137 miljarder euro, motsvarande 1,4 biljoner kronor.

Källa: europaportalen.se

Läs mer: Intervju med Eva Lindström – Sveriges representant i Europeiska revisionsrätten

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten reder ut: GDPR – vad händer nu?

20 september, 2019 Sara Orback, föreningsjurist på FAR, reder ut några av de viktigaste frågorna inom GDPR.

Årets framtidsbyrå 2019: Revideco

19 september, 2019 Fem nominerade byråer - men bara en vinnare. Revideco är Årets framtidsbyrå 2019.

Nytt från Akademin belönas med CH Witts pris 2019

19 september, 2019 Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv tilldelas CH Witts pris 2019.

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

17 september, 2019 FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

 Upp