Tagg: uppsats

Nyheter 15 oktober, 2020

Definitionen av civilrätt problematiseras

Skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats flitigt. Men vad menas egentligen med termen civilrätt?

Nyheter 14 oktober, 2020

Därför kvarstår förväntningsgapet

Olika syn på revisionens syfte och revisorns roll leder till otydlighet – visar ny uppsats.

 Upp