Tagg: uppsats

Nyheter 16 april, 2021

”Finns behov av riktlinjer kring visselblåsning”

Så bör organisationer arbeta med att implementera och förbättra system för visselblåsning.

Nyheter 15 oktober, 2020

Definitionen av civilrätt problematiseras

Skatterättens förhållande till civilrätten har diskuterats flitigt. Men vad menas egentligen med termen civilrätt?

Nyheter 14 oktober, 2020

Därför kvarstår förväntningsgapet

Olika syn på revisionens syfte och revisorns roll leder till otydlighet – visar ny uppsats.

 Upp