Tagg: Riksrevisionen

Nyheter 13 januari, 2021

Svidande kritik mot Tillväxtverkets effektutvärderingar

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot tre myndigheter vars analyser i näringspolitiska insatser brister i tillförlitlighet.

Nyheter 27 november, 2020

Hon är Sveriges första riksrevisionsdirektör

I september tillträdde Claudia Gardberg Morner som ny riksrevisionsdirektör. Balans intervjuar.

Nyheter 7 april, 2020

Granskning av statlig verksamhet leder till förbättringar

Riksrevisionens granskningar av regeringen och de statliga myndigheterna ger resultat. Det visar en ny uppföljning.

Nyheter 6 mars, 2020

Riksrevisionen: Tre riksrevisorer blir en

Helena Lindberg blir ensam riksrevisor när Riksrevisionens chefsstruktur förändras.

Nyheter 20 januari, 2020

IT-revision: Ett hett och viktigt område i framtiden

It-kompetens blir allt mer avgörande för revisorer. Ofta kan en it-revisor vara till hjälp.

Nyheter 20 januari, 2020

Certifiering ger IT-revisorn en kvalitetsstämpel

En it-revisor kan skaffa en CISA-certifiering, som bland annat avser it-kunskaper, etik och professionalitet.

Nyheter 2 september, 2017

Ärligt talat, Dan! – om Riksrevisionen

Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer Balans vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

Nyheter 23 februari, 2017

Riksrevisionen: Statlig internrevision brister

Förutsättningarna för internrevisionen inom statlig verksamhet behöver förbättras. Det framgår i Riksrevisionens färska granskningsrapport.

Nyheter 2 februari, 2017

Erfarenhet från offentlig förvaltning avgörande när KU valde riksrevisorer

Så resonerade KU när de valde tre nya riksrevisorer.

Nyheter 2 februari, 2017

Nya riksrevisorer offentliggjorda i dag

KU föreslår tre nya riksrevisorer – samtliga med tunga karriärer inom statsförvaltningen.

Nyheter 13 december, 2016

Nya riksrevisorer först efter årsskiftet

Försenad tillsättning av riksrevisorerna. I veckan inleder KU intervjuer av kandidater till de tre befattningarna.

Nyheter 3 november, 2016

Balans avslöjar: Nya riksrevisorer till jul

Femtio namn ska bli tre på sju veckor. KU:s kandidater till Riksrevisionen klara i jul.

Nyheter 14 oktober, 2016

Riksrevisionens framtid under lupp

Slutsatser: En riksrevisor, fokus på ledarskap och ansvar samt våga tänka nytt.

Nyheter 13 september, 2016

Etik på agendan när FAR besökte Riksrevisionen

Revisionens utmaningar, möjligheter och fokus på etiken var några av FAR:s generalsekreterares Dan Brännströms punkter.

Nyheter 23 augusti, 2016

Riksrevisionen ser över sina etikregler

Yrkesetiken är betydligt mer omfattande för privat revision än offentlig. Det visar Balans genomgång. Riksrevisionen…

 Upp