Tagg: IFRS

Nyheter 27 maj, 2020

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Nyheter 26 maj, 2020

Vem styr över reglerna?

En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

Nyheter 29 januari, 2020

De har maratongranskat rapporteringen av immateriella tillgångar

Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 14 år granskat företagens redovisning.

Nyheter 11 april, 2019

Uppsats om IFRS 3 får pris

Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

Nyheter 27 februari, 2017

”Vår föreställning om en inlärningskurva infriades inte”

För elfte året i rad studerar de redovisning av rörelseförvärv eller goodwill. Balans intervjuar författarna.

Nyheter 9 september, 2016

QUIZ – Hur vass är du på IFRS?

Lyckas du slå Balans resultat?

 Upp