Tagg: IAASB

Nyheter 8 juni, 2021

Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

Nyheter 27 maj, 2020

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

Nyheter 9 december, 2019

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

Nyheter 17 september, 2019

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

Nyheter 23 mars, 2018

Genombrott för revision i mindre företag

Globala standardsättaren IAASB går vidare med projektet för att anpassa revisionen i mindre företag.

Nyheter 5 september, 2013

Nya revisionsberättelsen – ett systemskifte

Den nya revisionsberättelsen ska förse marknaden med mer information och återupprätta förtroendet för branschen. Men…

 Upp