Sökresultat

21 juni, 2016

Obligatorisk kvalitetskontroll av skatterådgivare 2017

Nu sjösätts den standard som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen av skatterådgivare. Till hösten…

4 november, 2014

FAR och SRF i samarbete om kvalitetskontroll

FAR och SRF har startat ett samarbete gällande kvalitetskontroll av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Samarbetet har…

16 september, 2020

”Yrkesstolthet är viktigt”

Sofia Berglin driver enmansbyrå: Lägga tiden på rätt saker efter egen planering de största fördelarna.

2 september, 2020

DAC6 ställer höga krav på företag och rådgivare

”Det är viktigt att organisationen i god tid sätter en strukturerad process för sin DAC6-rapportering.”

2 juli, 2020

Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden

Henrik Persson: Problem och svagheter i den nuvarande vägledningen för förvaltningsrevisionen.

5 juni, 2020

Ny revisionsdirektör på Revisorsinspektionen

Auktoriserade revisorn Patrik Israelsson lämnar KPMG efter 22 år för tjänsten på RI.

2 juni, 2020

RI: Revisorerna väntas få större ansvar för hållbarhet  

Revisorer har låg kunskap inom hållbarhet anser specialister. RI är försiktig med att dra slutsatser.

30 april, 2020

Hallå där… Bo Ädel – ny expert på RI

Auktoriserade revisorn Bo Ädel med lång erfarenhet från KPMG är ny expert på Revisorsinspektionen (RI).

21 april, 2020

RI rekryterar ny expert

Auktoriserade revisorn Bo Ädel tillträder som expert på RI 1 maj 2020.

12 mars, 2020

Den goda idén: Samverkan över nätverksgränserna

När en ledamot fattades i Baker Tillys kvalitetsnämnd för revision tänkte byrån utanför ramarna.

 Upp