Sökresultat

21 april, 2020

RI rekryterar ny expert

Auktoriserade revisorn Bo Ädel tillträder som expert på RI 1 maj 2020.

12 mars, 2020

Den goda idén: Samverkan över nätverksgränserna

När en ledamot fattades i Baker Tillys kvalitetsnämnd för revision tänkte byrån utanför ramarna.

17 februari, 2020

IFIAR uppmanar revisionsbyråer att utveckla revisionskvaliteten

IFIAR publicerar IFIAR Survey

9 december, 2019

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

4 december, 2019

RI publicerar infografik om kvalitetsbrister

Infografer avseende fyra branscher finns tillgängliga via Revisorsinspektionen.

28 november, 2019

FAR:s kvalitetsnämnd för redovisning får förstärkning

Två nya ledamöter tillträder till FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.

28 augusti, 2019

”Våga ta hjälp inför kontrollen”

För Revisorsgruppen i Värnamo är det viktigt att vara redo inför en kvalitetskontroll.

25 februari, 2019

RI överlämnar åresredovisningen

Revisorsinspektionen (RI) har i dagarna överlämnat årsredovisningen för 2018 till regeringen.

19 februari, 2019

RI snabbar på handläggningstider

RI ändrar serviceåtagandet för handläggningstiderna i tillsynsärenden.

11 februari, 2019

Kommunal revision – RI sneglar på nordiska grannar

RI ser över om det finns förutsättningar att införa auktorisation för kommunala revisorer.

 Upp