Sökresultat

13 januari, 2020

Revisorslagen tillämpbar på kommunal redovisningsrevision

Behovet av en standard för kommunal redovisningsrevision bekräftas i en rapport från RI.

 Upp