Sökresultat

7 oktober, 2017

Bra gjort Bokföringsnämnden!

Caisa Drefeldt om Bokföringsnämndens remiss avseende ändring i K2 gällande ersättningsfond.

13 maj, 2017

Nya beslut från Bokföringsnämnden

I slutet av april fattade Bokföringsnämnden (BFN) flera nya beslut.

4 december, 2016

Bokföringsnämnden fattar flera nya beslut

Bokföringsnämndens nya beslut rör K3 och konsekvensutredningen.

24 november, 2016

Nya ordförandeposter i Bokföringsnämnden

Justitierådet Sten Andersson är ny ordförande i Bokföringsnämnden.

19 oktober, 2016

Bokföringsnämnden remitterar förslag

18 oktober 2016 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att remittera ett förslag på nytt kapitel om frivilligt upprättad…

27 maj, 2020

”Det går faktiskt att påverka systemet”

Helene Agélii, NRF: Internationell standardsättning är en tungrodd process. Men den går att påverka.

27 maj, 2020

ISA är en global produkt medan IFRS är en europeisk

Det finns både likheter och skillnader i hur redovisningsstandarder respektive revisionsstandarder kommer till.

26 maj, 2020

Vem styr över reglerna?

En resa genom maskineriet som tröskar fram lagarna och reglerna för revisions- och rådgivningsbranschen.

5 maj, 2020

BFN om K3-reglerna vid värdering av bostadshus: ”Bör vara oförändrat”

Ändringar i K3-reglerna i redovisning av materiella anläggningstillgångar inte förenliga med svensk lag och EU-direktiv.

14 april, 2020

BFN redogör för aktuella frågor

Med anledning av coronaviruset och frågor om underskrift av årsredovisning och årsbokslut.

 Upp