Sökresultat

10 april, 2014

Delbetänkandet till ändrad ÅRL klart

Redovisningsutredningen har i april lagt fram sitt delbetänkande: Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv. Huvudsyftet är…

3 april, 2014

”För att ändra på praxis behövs tydlig normgivning”

Göran Arnell är redovisningsspecialist på KPMG i Stockholm och ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning.…

3 april, 2014

Progressiva avskrivningar – vårens hetaste potatis

Det finns en stor förbättringspotential för informationsgivningen i bostadsrättsföreningar. Det säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.…

21 mars, 2014

Synen på oberoende påverkar förtroendet för branschen

Revisionsbranschen i Sverige har varit utsatt för en del turbulens under senare år, både kopplat…

2 december, 2013

Nyheter inför bokslutet

I artikeln redogörs för årets nyheter, för såväl noterade som icke-noterade företag. Det är nyheter…

2 december, 2013

Nyheter inför bokslutet 2013

I artikeln redogörs för årets nyheter, för såväl noterade som icke-noterade företag. Det är nyheter…

27 november, 2013

Bostadsrättsföreningars omöjliga val: K2 eller K3?

Bostadsrättsföreningarna har hamnat mellan stolarna i K-projekt. Detta måste åtgärdas av Bokföringsnämnden (BFN) skriver Anders…

21 oktober, 2013

Progressiva avskrivningar på byggnader – är det tillåtet vid tillämpning av K2/K3?

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014.…

21 oktober, 2013

Är progressiva avskrivningar på byggnader tillåtet vid tillämpning av K2/K3?

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014.…

3 oktober, 2013

Se upp för slamkrypare

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor och r­edovisningsspecialist på KPMG i Göteborg. Hon skriver i ­vartannat…

 Upp