Sökresultat

5 september, 2013

Nya revisionsberättelsen – ett systemskifte

Den nya revisionsberättelsen ska förse marknaden med mer information och återupprätta förtroendet för branschen. Men…

5 september, 2013

Allt fler sena årsredovisningar

Allt fler lämnar sin års-redovisning till Bolagsverket för sent, eller inte alls. I år räknar…

3 september, 2013

Samma sekretessregler bör gälla för alla FAR-medlemmar

De arbetar med samma kunder, men har olika grad av tystnadsplikt. Urban Engerstedt, tidigare chefsjurist…

3 september, 2013

Omdiskuterade 3:12-regler skapar splittring

Det stormar kring 3:12-reglerna. Förslaget som regeringen presenterade i våras mötte skarp kritik. Även trycket…

19 augusti, 2013

PwC ska betala rekordskadestånd

Redovisningen i Prosolvia stred mot god redovisningssed. Det slår Hovrätten för Västra Sverige fast och…

27 juli, 2013

Granskaren måste komma utifrån

Den kommunala revisionen i Sverige är ifrågasatt och kritiken bör tas på allvar. Det skriver…

19 juli, 2013

Sverige på efterkälken när allt fler anammar XBRL

XBRL har blivit den globala de facto-standarden för elektronisk rapportering, men i Sverige saknas det…

10 juli, 2013

Branschen bör ta ett större ansvar för långsiktigt värdeskapande

Före årsskiftet kommer det att finnas ett redovisningsramverk för integrerad redovisning. Sveriges IIRC-ambassadör Lars-Olle Larsson…

26 juni, 2013

Elektronisk rapportering skulle underlätta för alla

När fler företag väljer bort revisorn ökar felen i årsredovisningarna. Alternativa redovisningstjänster och elektronisk rapportering…

26 juni, 2013

”Jag vill gärna göra jobbet själv”

Nina Storm gick från vikarie till redo­visningsledare med ansvar för 18 personer. Hennes medarbetare på…

 Upp