Sökresultat

27 februari, 2014

Vad ska ingå i Övrigt totalresultat?

Få områden är mer intressanta än IASB:s nyligen utsända diskussionspapper om redovisningens ramverk. I den…

23 december, 2013

IASB:s nya leasingregler välkomna

Peter Malmqvist är finansanalytiker. Han skriver i vartannat nummer av Balans. peter.malmqvist@eqr.se

27 november, 2013

Bostadsrättsföreningars omöjliga val: K2 eller K3?

Bostadsrättsföreningarna har hamnat mellan stolarna i K-projekt. Detta måste åtgärdas av Bokföringsnämnden (BFN) skriver Anders…

6 november, 2013

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, åttonde året – och inte blir det bättre

Koncernredovisningarna i de noterade företagens helårsrapporter för 2012 upprättades för åttonde året enligt International Reporting…

 Upp