Sökresultat

15 maj, 2014

Att inte uttala sig är också ett uttalande

Revisorns tredje väg, det vill säga möjligheten att avstå från att uttala sig, får inte…

3 april, 2014

”För att ändra på praxis behövs tydlig normgivning”

Göran Arnell är redovisningsspecialist på KPMG i Stockholm och ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning.…

31 januari, 2014

Reko gör byrån reko

Kristina Lilja, är redovisningskonsult på PwC i Kista och ordförande i FAR:s sektion Redovisning. Hon…

19 december, 2013

Efterfrågestyrd granskning – hot eller möjlighet?

Björn Bäckvall, är auktoriserad revisor på EY i Örebro och ledamot i FAR:s policygrupp för…

 Upp