Sökresultat

10 december, 2013

Revideco-VD kvalar in på global topp 100

Vad har IMF-chefen Christine Lagarde, EU-kommissionär Michel Barnier och revisor Erik Emilsson gemensamt? Tillsammans med…

5 december, 2013

Ansvarsförsäkring ställer revisorn i första linjen

Om ett bolag yrkar skadestånd av sin revisor på grund av oaktsam revision av bolagets…

2 december, 2013

Ett tekniksprång på gott och ont

Det är inte så ofta jag känner obehag. Men oklarheten kring omfattningen av Sveriges och…

2 december, 2013

Uppdragsbrevet – en papperstiger

Det utskällda uppdragsbrevet tycks vara en papperstiger. Vår undersökning tyder på att uppdragsbrevet inte ger…

2 december, 2013

Ny ledare ute nu

Det är inte så ofta jag känner obehag. Men oklarheten kring omfattningen av Sveriges och…

20 november, 2013

5 snabba till Stefan Svanström om XBRL

Stefan Svanström, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. I en motion till riksdagen föreslår du att Sverige antar…

18 november, 2013

Det är inte för sent att påverka

I oktober enades medlemsstaterna om en kompromiss och trepartssamtalen med Europaparlamentet inleddes. Förhandlingarna om revisionspaketet…

6 november, 2013

Rörelseförvärv enligt IFRS 3, åttonde året – och inte blir det bättre

Koncernredovisningarna i de noterade företagens helårsrapporter för 2012 upprättades för åttonde året enligt International Reporting…

29 oktober, 2013

Snacket i pausen förändrar matchen

Det tycks inte spela så stor roll att Pia Sundhage eller Erik Hamrén skriker och…

22 oktober, 2013

Parallella världar[1] – Prosolviadomen och det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret

Prosolviadomen[2] ritade med ett slag om kartan för det aktiebolags­rättsliga skadeståndsansvaret i mitten av augusti.…

 Upp