Sökresultat

22 december, 2014

Bli kvitt tidstjuvarna på jobbet

Behovet av att finna nya arbetssätt har aldrig varit så stort som nu. Det konstaterar planeringsexperten

2 december, 2014

”Smarta företag omvandlar tvånget till affärsmöjlighet”

David Perrone är skatterådgivare, KPMG, och ägnar halva sin tid åt marknadsföring och utveckling. Skattefrågorna har…

15 maj, 2014

Att inte uttala sig är också ett uttalande

Revisorns tredje väg, det vill säga möjligheten att avstå från att uttala sig, får inte…

3 april, 2014

”För att ändra på praxis behövs tydlig normgivning”

Göran Arnell är redovisningsspecialist på KPMG i Stockholm och ordförande i FAR:s policygrupp för redovisning.…

31 januari, 2014

Reko gör byrån reko

Kristina Lilja, är redovisningskonsult på PwC i Kista och ordförande i FAR:s sektion Redovisning. Hon…

19 december, 2013

Efterfrågestyrd granskning – hot eller möjlighet?

Björn Bäckvall, är auktoriserad revisor på EY i Örebro och ledamot i FAR:s policygrupp för…

 Upp