Sökresultat

21 oktober, 2013

Progressiva avskrivningar på byggnader – är det tillåtet vid tillämpning av K2/K3?

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014.…

21 oktober, 2013

Är progressiva avskrivningar på byggnader tillåtet vid tillämpning av K2/K3?

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014.…

 Upp