Sökresultat

17 februari, 2020

IFIAR uppmanar revisionsbyråer att utveckla revisionskvaliteten

IFIAR publicerar IFIAR Survey

9 december, 2019

Fika med Maria Lantz: Arbetar för digitalisering

FAR arbetar för ökad digitalisering och för att förenkla regelverken.

4 december, 2019

RI publicerar infografik om kvalitetsbrister

Infografer avseende fyra branscher finns tillgängliga via Revisorsinspektionen.

28 november, 2019

FAR:s kvalitetsnämnd för redovisning får förstärkning

Två nya ledamöter tillträder till FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.

28 augusti, 2019

”Våga ta hjälp inför kontrollen”

För Revisorsgruppen i Värnamo är det viktigt att vara redo inför en kvalitetskontroll.

25 februari, 2019

RI överlämnar åresredovisningen

Revisorsinspektionen (RI) har i dagarna överlämnat årsredovisningen för 2018 till regeringen.

19 februari, 2019

RI snabbar på handläggningstider

RI ändrar serviceåtagandet för handläggningstiderna i tillsynsärenden.

11 februari, 2019

Kommunal revision – RI sneglar på nordiska grannar

RI ser över om det finns förutsättningar att införa auktorisation för kommunala revisorer.

7 februari, 2019

RI synar revisorers medverkan i kommunal revision

Tematillsynen blir ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen.

25 januari, 2019

För tidigt daterade skriftliga uttalanden kan ge anmärkning

Företagsledningens skriftliga uttalande till revisorn kan leda till anmärkning i kvalitetskontrollen.

 Upp