Sökresultat

16 april, 2015

Revisions- och rådgivningsbyråer attraktiva arbetsgivare

Ännu en gång har studenterna fått säga sitt om var de helst vill jobba. Revisions-…

9 april, 2015

Ändrade förutsättningar vid upprättande av kontrollbalansräkning

I och med ikraftträdandet av K2/K3 gäller ändrade förutsättningar för upprättandet av kontrollbalansräkning. Därför har…

21 januari, 2015

”Att få vara med och påverka gör livet meningsfullt”

Med erfarenhet av engagemang i Amnesty drivs Anna Åkerblom­ på KPMG av att göra gott.…

18 december, 2014

Behövs Revisorsnämnden?

Svenska Dagbladet har i ett antal artiklar i oktober i år återigen uppmärksammat de brister…

10 december, 2014

Behövs Revisorsnämnden?

Svenska Dagbladet har i ett antal artiklar i oktober i år återigen uppmärksammat de brister…

2 december, 2014

”Smarta företag omvandlar tvånget till affärsmöjlighet”

David Perrone är skatterådgivare, KPMG, och ägnar halva sin tid åt marknadsföring och utveckling. Skattefrågorna har…

27 november, 2014

Nyheter inför bokslutet 2014

Carina Edlund, redovisningsspecialist på KPMG, skriver för fjortonde året i rad Nyheter inför bokslutet i Balans.…

11 september, 2014

EY stärker sin position i Danmark

Fusionen med KPMG i Danmark är ett led i EY:s offensiva tillväxtstrategi. Den ovanliga affären…

5 september, 2014

Kontrollbalansräkning med K2 eller K3

Från och med 2014 måste alla aktiebolag börja att tillämpa något av de nya redovisningsregelverken…

4 september, 2014

Ineffektiv handläggning har skadat förtroendet för RN

Upprepade frågor och långa ledtider i disciplinärenden mot revisorer skapar irritation och misstro. Urban Engerstedt,…

 Upp