Sökresultat

1 mars, 2019

Klimatrevisor – ett framtidsyrke

Status för hållbarhetsfrågor inom företagen ökar. Nu spår Trygghetsrådet att klimatrevisor är ett framtidsyrke.

24 februari, 2019

Internrevisorer efterfrågas från flera håll

Flera tjänster ute för internrevisorer som vill byta jobb.

19 februari, 2019

Jag var en millimeter från att bli revisor

”Jag när en besatthet av siffror och hade drömmar att bli ekonom. Business och siffror.”

13 februari, 2019

Då skrivs revisorsexamen 2019

Vår- och höst-datumen för revisorsexamen 2019 är satta.

7 februari, 2019

RI synar revisorers medverkan i kommunal revision

Tematillsynen blir ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen.

5 februari, 2019

Revisor – ett yrke med stora utvecklingsmöjligheter

Fyra Grant Thornton-revisorer angående senaste tidens debatt om revisorsassistenter som slutar i förtid.

25 januari, 2019

Företag bra på revisorsrotation

Revisorsrotation: Mer än hälften av företagen valde ny revisor under 2014–2018.

25 januari, 2019

62 procent klarade revisorsexamen

Nu är resultatet för senaste revisorsexamen här.

17 januari, 2019

Internrevisor i Svenska kraftnät slog larm

Redan i höstas påtalade Svenska kraftnäts internrevisor Eva Fredriksson brister kring säkerhetsprövningar.

16 januari, 2019

Hård Brexit kan göra revisorer i svenska bolag obehöriga

Det brittiska parlamentet röstade som väntat nej till Theresa Mays utträdesavtal med EU.

 Upp