Sökresultat

21 juni, 2016

Obligatorisk kvalitetskontroll av skatterådgivare 2017

Nu sjösätts den standard som ska ligga till grund för kvalitetskontrollen av skatterådgivare. Till hösten…

4 november, 2014

FAR och SRF i samarbete om kvalitetskontroll

FAR och SRF har startat ett samarbete gällande kvalitetskontroll av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Samarbetet har…

7 januari, 2021

Auktoriserad redovisningskonsult utvecklar molntjänst för kvalitetssäkring

Kvalitetskontrollanten Thomas Logardt, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, utvecklar molntjänst för att underlätta kvalitetskontrollen för byråerna.

22 december, 2020

FAR-revisorer tackar för sig: ”Finns ett fantastiskt engagemang i branschen”

Sammanlagt har de verkat i över 70 i revisionens tjänst. Nu går FAR-profilerna i pension.

23 november, 2020

Kampen mot penningtvätt – du som redovisningskonsult har en viktig roll

Redovisningskonsulter är bra på att upptäcka misstänkta transaktioner.

23 november, 2020

Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad av länsstyrelsen.

9 oktober, 2020

Åsa Lundvall – kvalitet är den röda tråden

Stärkta yrkesroller och vässade medlemserbjudanden. Frågor där FAR:s nya ordförande Åsa Lundvall vill göra avtryck.

16 september, 2020

”Yrkesstolthet är viktigt”

Sofia Berglin driver enmansbyrå: Lägga tiden på rätt saker efter egen planering de största fördelarna.

2 september, 2020

DAC6 ställer höga krav på företag och rådgivare

”Det är viktigt att organisationen i god tid sätter en strukturerad process för sin DAC6-rapportering.”

2 juli, 2020

Förvaltningsrevisionen – behov av utveckling av den goda revisionsseden

Henrik Persson: Problem och svagheter i den nuvarande vägledningen för förvaltningsrevisionen.

 Upp