Sökresultat

28 november, 2019

FAR:s kvalitetsnämnd för redovisning får förstärkning

Två nya ledamöter tillträder till FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.

28 augusti, 2019

”Våga ta hjälp inför kontrollen”

För Revisorsgruppen i Värnamo är det viktigt att vara redo inför en kvalitetskontroll.

25 februari, 2019

RI överlämnar åresredovisningen

Revisorsinspektionen (RI) har i dagarna överlämnat årsredovisningen för 2018 till regeringen.

19 februari, 2019

RI snabbar på handläggningstider

RI ändrar serviceåtagandet för handläggningstiderna i tillsynsärenden.

11 februari, 2019

Kommunal revision – RI sneglar på nordiska grannar

RI ser över om det finns förutsättningar att införa auktorisation för kommunala revisorer.

7 februari, 2019

RI synar revisorers medverkan i kommunal revision

Tematillsynen blir ett komplement till kvalitetskontrollerna och den riskbaserade tillsynen.

25 januari, 2019

För tidigt daterade skriftliga uttalanden kan ge anmärkning

Företagsledningens skriftliga uttalande till revisorn kan leda till anmärkning i kvalitetskontrollen.

7 december, 2018

Grattis ARK till tio år

2008 öppnade FAR upp för auktoriserade redovis­ningskonsulter som medlemskategori. Balans söker upp två ursprungsmedlemmar.

13 november, 2018

Nöjda kunder ger fler kunder

På Revisionsbyrån i Kristianstad gäller kombinationen stort ansvar och mycket frihet. Balans hälsar på.

6 november, 2018

RI informerar om ny avgiftsnivå

Avgiften kommer att återställas till den nivå som gällde för 2016.

 Upp