Sökresultat

7 mars, 2018

Vinsterna med jämställdhet är uppenbara

Anna Johnson tror på ökat fokus på jämställdhet i alla led.

8 februari, 2018

Hur är det med jämställdheten i branschen?

Samtliga stora revisionsbyråer säger att jämställdhet är en prioriterad fråga.

17 mars, 2017

FAR-podden: Jämställdhet viktigt för branschens millennials

Jämställdhet är en ytterst viktig fråga för revisionsbyråerna. Speciellt för gruppen Millennials.

9 mars, 2017

Ärligt talat, Dan! – om jämställdhet 2017

Under vinjetten Ärligt talat, Dan! ställer vi månatligen vassa frågor till FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

8 mars, 2017

Balans jämställdhetsundersökning 2017: Den enda vägen är upp

Med ett medelvärde på 23 procent kvinnor bland delägarna håller de största revisionsbyråerna takten.

5 juli, 2016

Jämställdhet – nu kliver näringslivet fram

Näringslivets män vill ta ökat ansvar för jämställda ledningsgrupper. Det framkom tydligt när EY ställde…

3 mars, 2016

”Vägen till jämställdhet går via delägarfrågan”

Statistik är viktigt, men det är individfrågorna som är avgörande. Det menar Deloittes HR-chef Anna…

25 februari, 2016

Balans jämställdhetsundersökning 2016

2016 ser ut att vara ett genombrottsår för jämställdhetsarbetet på de stora revisionsbyråerna. Fortfarande är…

14 september, 2021

”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

14 september, 2021

”Lönekonsulterna har glödhet information”

När kraven ökar på företagens sociala ansvar kommer statistik om de anställda att bli hårdvaluta.

 Upp