Sökresultat

17 september, 2019

Fika med Charlotte Söderlund: Hållbarhet allt oftare på styrelsernas bord

FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling ska vägleda revisorer kring lagstadgade hållbarhetsrapporter.

18 juni, 2019

Grant Thornton omsätter 1,5 miljard

GT ökar 5,2 procent.

14 juni, 2019

Ericsson vinner FAR-priset Bästa redovisning av hållbarhet

FAR belönar företag som på ett föredömligt sätt redovisar utvecklingen av sitt hållbarhetsarbete.

28 maj, 2019

Entreprenörens nästa steg – hållbarhet

Anna Johnson: ”Vi behöver möta den ökade efterfrågan på hållbarhet genom breddad rådgivning.”

20 maj, 2019

Valuta för EU-pengarna

Balans intervjuar Eva Lindström – svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten.

12 mars, 2019

För statliga myndigheter finns redan krav på hållbarhetsrapportering

Debattreplik: ”Generella krav liknande de i ÅRL skulle inte bidra till en mer enhetlig rapportering”.

23 februari, 2019

”Skatterådgivare blir mer granskare än rådgivare”

FAR:s skatteexpert Hans-Peter Larsson om att skatterådgivningen skiftar karaktär.

18 februari, 2019

Hållbarhetsrapportering- något vi måste kunna lita på

Per Johansson: Hållbarhet blir en allt viktigare del i rapporteringen men systemet uppvisar stora brister.

19 december, 2018

FAR tar fram ny FAQ för hållbarhetsrapportering

Nya FAQ:n är ett komplement till den som togs fram år 2016.

25 oktober, 2018

Hållbarhet – så hjälper du kunderna se risker och möjligheter

Yvonne Jansson: Revisorer och redovis­ningskonsulter måste ta större ansvar för att hjälpa kunderna med hållbarhetsarbe­tet.

 Upp