Sökresultat

14 april, 2020

”Revisionsberättelsen för mindre företag i behov av ny beskrivning”

Hur ska frågan om fortsatt drift beskrivas i revisionsberättelsen för ett mindre företag?

9 april, 2020

Eva Törning: ”Viktigt att engagera sig internationellt”

Efter sex år av internationellt arbete i IASB för icke-noterade företag lämnar Eva Törning över.

4 mars, 2020

Komplext samband mellan redovisning och beskattning

Pernilla Lundqvist och Conny Lysér om bestämmelser som trädde i kraft inkomstskatteområdet år 2019.

19 december, 2019

BFN beslutar om ändrade vägledningar

Avser K2 Årsredovisning i mindre företag och K2/K3 Årsbokslut.

18 december, 2019

BFN förnyar råd om bokföring i konkurs

Det nya rådet gäller från 1 januari 2020.

11 december, 2019

BFN söker redovisningsexpert

Bokföringsnämnden söker en redovisningsexpert till kansliet i Stockholm.

20 november, 2019

Fika med Sven-Inge Danielsson: Ser över kontoplanen

BAS-intressenternas ordförande Sven-Inge Danielsson vill skapa ordning och reda.

12 november, 2019

BFN lämnar yttrande om upplupet anskaffningsvärde

Bokföringsnämnden lämnade den 25 oktober ett yttrande till Skatterättsnämnden.

18 oktober, 2019

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

2 oktober, 2019

Bör digitaliseringen påverka utformningen av BFN:s normgivning?

Bokföringsnämndens normgivning bör tillbarata digitaliseringen, skriver Stefan Pärlhem, kanslichef på BFN.

 Upp