Sökresultat

5 november, 2019

Experten reder ut: K3 på frivillig basis

Ska mindre företag som tillämpar K2 övergå till K3? Eva Törning reder ut.

8 oktober, 2019

Bokföringsnämnden direktupphandlar översyn av K3-reglerna

BFN direktupphandlar konsulttjänst som avser en översyn av K3-reglerna i vissa avseenden.

23 september, 2019

Blir nedskrivning av tillgångar allt för subjektivt?

Nedskrivningar av anläggningstillgångar har under lång tid inneburit ett dilemma i redovisningen.

3 september, 2019

Experten reder ut: Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar är ett snårigt område med många fällor. Det ska du ha koll på.

12 juni, 2019

Politik som sätter BFN i arbete

Pernilla Lundqvist: ”I denna krönika tar vi upp några frågor som är aktuella hos BFN”

10 maj, 2019

Månadens medlem: Sven-Arne Nilsson

Sven-Arne Nilsson är redovisningsspecialist på Deloitte och har studerat hur företagen identifierar immateriella tillgångar.

3 april, 2019

Experten: Rättvisande bild enligt K2

Så ska du tänka för att kunna uppfylla kravet på rättvisande bild enligt K2.

22 mars, 2019

Pernilla Lundqvist ny krönikör i Balans

Ordförande för FAR:s policygrupp för redovisning Pernilla Lundqvist fattar pennan.

5 december, 2018

Experten: 8 frågor och svar om stiftelser och K-regelverk

Kerstin Fagerberg svarar på frågor rörande stiftelsers tillämpning av regelverken.

4 december, 2018

När balansräkningen blir cirkulär

När den cirkulära ekonomin slår igenom på bred front påverkas både finansieringsbehov och redovisningsprinciper.

 Upp