Sökresultat

20 september, 2016

Kan bostadsbristen skyllas på revisorer?

Revisorerna får skulden för nedskrivningar av kommunala hyreshus.

6 juli, 2016

Samarbete över byrågränser

Hållbarhetsfrågorna står inte bara högt upp på agendan under årets Almedalsvecka. De uppmuntrar även till…

21 juni, 2016

Friande dom i HQ-målet

Tingsrätten friar de åtalade i HQ-målet. När det gäller det påstådda svindleriet konstaterar tingsrätten att…

14 juni, 2016

50 miljoner till HQ finansierar skadeståndsprocess

I november börjar tingsrättsförhandlingen som rör skadeståndsprocessen HQ driver mot bland andra Mats Qviberg och…

13 juni, 2016

BDO har branschens nöjdaste kunder

Revisionsbranschens kunder är nöjda. Trots att branschen totalt sett tappar 2,5 enheter i Svenskt Kvalitetsindex…

31 maj, 2016

SKF får pris för Bästa redovisning av hållbarhet 2015

SKF tar hem priset för Bästa redovisning av hållbarhet. Företaget har kommit långt när det…

24 maj, 2016

Nu får alla välja K2 eller K3

Nu ska K2 omfatta alla företag som enligt bokföringslagen ska upprätta en årsredovisning, men som…

23 maj, 2016

Hållbarhetslagen – så slår de nya kraven

Regeringen vill gå längre än EU:s minimikrav och föreslår att runt 1 600 svenska företag…

19 maj, 2016

Big 4 attraktiva arbetsgivare

EY och PwC tar topplatserna när ekonomistudenterna listar sina drömarbetsplatser. Deloitte och KPMG klarar topp…

19 maj, 2016

Branschen vill förändra genom Almedalen

Hälsa, hållbarhet och innovationer i ett samhälle i förändring. För branschen är det självklart att…

 Upp