Sökresultat

24 maj, 2016

Nu får alla välja K2 eller K3

Nu ska K2 omfatta alla företag som enligt bokföringslagen ska upprätta en årsredovisning, men som…

11 maj, 2016

BFN svarar FAR om K3

FAR:s policygrupp har i en skrivelse till BFN tagit upp ett antal frågor som rör…

9 mars, 2016

Flexibelt och anpassat – redovisa med K3

Större företag måste använda K3. Men även mindre företag med komplex verksamhet bör välja K3.

8 januari, 2016

Första året med K2-K3: Experterna självkritiska

2015 får betraktas som ett provår. Det säger experterna när det börjar bli dags att…

2 februari, 2015

Nedskrivningar i kommunala bolag vid tillämpning av K3

Nedskrivningar i kommunalägda bolag där verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincip ger upphov till särskilda frågeställningar och…

30 januari, 2015

Nedskrivningar i kommunala bolag vid tillämpning av K3

Hanteringen av nedskrivningar i kommunala bolag är förenade med betydande uppskattningar och bedömningar i varje…

5 december, 2014

K2 eller K3? – det är dags att vakna!

När jag far riket runt och föreläser upptäcker jag att det ännu är många som…

5 september, 2014

Kontrollbalansräkning med K2 eller K3

Från och med 2014 måste alla aktiebolag börja att tillämpa något av de nya redovisningsregelverken…

27 november, 2013

Bostadsrättsföreningars omöjliga val: K2 eller K3?

Bostadsrättsföreningarna har hamnat mellan stolarna i K-projekt. Detta måste åtgärdas av Bokföringsnämnden (BFN) skriver Anders…

21 oktober, 2013

Progressiva avskrivningar på byggnader – är det tillåtet vid tillämpning av K2/K3?

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014.…

 Upp