Sökresultat

24 november, 2016

Nya ordförandeposter i Bokföringsnämnden

Justitierådet Sten Andersson är ny ordförande i Bokföringsnämnden.

19 oktober, 2016

Bokföringsnämnden remitterar förslag

18 oktober 2016 beslutade Bokföringsnämnden (BFN) att remittera ett förslag på nytt kapitel om frivilligt upprättad…

4 mars, 2020

Komplext samband mellan redovisning och beskattning

Pernilla Lundqvist och Conny Lysér om bestämmelser som trädde i kraft inkomstskatteområdet år 2019.

19 december, 2019

BFN beslutar om ändrade vägledningar

Avser K2 Årsredovisning i mindre företag och K2/K3 Årsbokslut.

18 december, 2019

BFN förnyar råd om bokföring i konkurs

Det nya rådet gäller från 1 januari 2020.

11 december, 2019

BFN söker redovisningsexpert

Bokföringsnämnden söker en redovisningsexpert till kansliet i Stockholm.

20 november, 2019

Fika med Sven-Inge Danielsson: Ser över kontoplanen

BAS-intressenternas ordförande Sven-Inge Danielsson vill skapa ordning och reda.

12 november, 2019

BFN lämnar yttrande om upplupet anskaffningsvärde

Bokföringsnämnden lämnade den 25 oktober ett yttrande till Skatterättsnämnden.

18 oktober, 2019

Stor potential i digital ekonomisk rapportering

Digital rapportering får ett genombrott i år, spår Björn Rydberg, EY, samt XBRL Sweden.

2 oktober, 2019

Bör digitaliseringen påverka utformningen av BFN:s normgivning?

Bokföringsnämndens normgivning bör tillbarata digitaliseringen, skriver Stefan Pärlhem, kanslichef på BFN.

 Upp