Sökresultat

3 april, 2014

Progressiva avskrivningar – vårens hetaste potatis

Det finns en stor förbättringspotential för informationsgivningen i bostadsrättsföreningar. Det säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.…

21 oktober, 2013

Progressiva avskrivningar på byggnader – är det tillåtet vid tillämpning av K2/K3?

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014.…

21 oktober, 2013

Är progressiva avskrivningar på byggnader tillåtet vid tillämpning av K2/K3?

Bostadsrättsföreningar och andra fastighetsföretag som tillämpar progressiv avskrivningsmetod behöver justera sina tillämpade avskrivningsmetoder senast 2014.…

11 juni, 2021

”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

3 mars, 2021

”Goodwillfrågan kommer att överleva oss”

Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har i 15 år granskat företagens redovisning.

9 december, 2020

Skicka inte räkningen för viruset till nästa generation

Vad har skatterådgivare att vänta efter pandemin? Hans Peter Larsson målar upp ett par scenarios.

12 juni, 2020

Redovisningsmässiga aspekter föranledda av covid-19

Pernilla Lundqvist och Jörgen Nilsson: ”Vi står inför en djup lågkonjunktur”.

14 maj, 2020

Hög beskattning av energisektorn riskerar bromsa omställningen

”För att klara omställning till fossilfri produktion är det angeläget att utvärdera fastighetsskattens utformning”

5 maj, 2020

BFN om K3-reglerna vid värdering av bostadshus: ”Bör vara oförändrat”

Ändringar i K3-reglerna i redovisning av materiella anläggningstillgångar inte förenliga med svensk lag och EU-direktiv.

30 april, 2020

Bokföringsnämndens översyn av K3-reglerna klar

BFN: Ändringar är inte förenliga med svensk lag och bakomliggande EU-direktiv.

 Upp