Sökresultat

1 oktober, 2013

”Det ligger i våra händer om vi kommer att lyckas”

Hur ska branschen klara förändringarna den ställs inför i framtiden? Det diskuterade auktoriserade revisorerna Helena…

1 oktober, 2013

Rådgivarna tar makten

Stora omvälvningar väntar redovisnings- och revisionsbranschen. År 2025 är rådgivarna mäktigast i branschen, medan revision…

30 september, 2013

Steget före – men var ska vi sätta ner foten?

Branschens resa har ändrat kurs. EU:s iver att reglera allt och alla bidrar till detta.…

26 september, 2013

Urholkad tystnadsplikt kan bli konkurrensnackdel

Långtgående tystnadsplikt är grundläggande för branschens arbete. Att exempelvis Advokat­samfundet skulle acceptera en öppning i…

26 september, 2013

EU:s beslutsfattare redo för European Public Sector Standards (EPSAS)

Trots ett blandat mottagande från remissinstanserna tycks EU:s ledare fast beslutna att ta fram en…

20 september, 2013

När förändring är det konstanta tillståndet

Stora förändringar har präglat branschen de senaste åren, inte minst slopandet av revisionsplikten för mindre…

19 september, 2013

”Jag vill vara med och rita kartan”

Hon har starka åsikter om det mesta, och företaget Adrian och Partners AB som hon…

15 september, 2013

Svenska företag blundar för risken med mutor

Ju djupare in i en lågkonjunktur, desto större risk för mutor och korruption. Men i…

15 september, 2013

Ingen kommun är befriad från problem med mutor

En stark kommunal revision bidrar till att förebygga oegentligheter. Det menar granskningskommissionen som tittat på…

8 september, 2013

Sunt förnuft förhindrar spridning

Utöver att ha en fungerande IT-säkerhet och en IT-policy ska man även göra personalen medveten…

 Upp