Sökresultat

31 augusti, 2016

En fastighet ingen fastighet

Fastigheter har komplicerade momsregler. Men den första januari förändras fastighetsbegreppet.

29 augusti, 2016

Amerikansk tillsyn av svenska revisionsbyråer

Nio svenska revisionsbyråer står under amerikansk tillsyn. För att skydda dessas klienter har besöken av tillsynsorganet…

23 augusti, 2016

Riksrevisionen ser över sina etikregler

Yrkesetiken är betydligt mer omfattande för privat revision än offentlig. Det visar Balans genomgång. Riksrevisionen…

17 augusti, 2016

Formlösa värdeöverföringar väcker debatt

Formlösa värdeöverföringar är värdeöverföringar som medför att bolagets förmögenhet minskar utan motsvarande affärsmässig nytta. Men…

15 augusti, 2016

PwC stäms på mångmiljardbelopp

PwC i USA stäms på 5,5 miljarder dollar – motsvarande ungefär 47 miljarder svenska kronor,…

12 augusti, 2016

Baker Tilly etablerar sig i Stenungsund

Baker Tilly växer ytterligare och har under sommaren fått en ny medlemsbyrå i Stenungsund, Swedrev.…

9 augusti, 2016

”Vi bör avråda från formlösa värdeöverföringar”

Så kallade formlösa värdeöverföringar måste betraktas som ett högriskområde som vi revisorer bestämt bör avråda…

8 augusti, 2016

Fyra kandidater till CH Witts pris

Fyra fördjupningsartiklar i Balans har blivit nominerade till CH Witts pris. I samband med FAR:s…

12 juli, 2016

SIE 5 mer omfattande än tidigare format

Nu lanseras det nya SIE-formatet, SIE 5. Formatet har utvecklats och omfattar nu mer data…

11 juli, 2016

Viral succé knep för att rekrytera

Rekryteringsfrågan är många gånger tuff för mindre byråer ute i landet. Carola Lundgren på Revisionären…

 Upp