Sökresultat

16 oktober, 2013

Hanna Rexhammar får hjälp på traven

På Narvavägen i hjärtat av Östermalm i Stockholm sitter revisionsbyrån Deskjockeys, som leds av Hanna…

14 oktober, 2013

Först friad, sen fälld – juristen förklarar varför

Under tolv år pågick tvisten mellan Prosolvias konkursbo och revisionsbyrån PwC. Det hela slutade med…

11 oktober, 2013

4 snabba … till Anna-Clara af Ekenstam, FAR:s ordförande

I Balans nr 10/2012 berättade Anna-Clara af Ekenstam om vad hon vill genomföra som ordförande…

10 oktober, 2013

Utvecklingen av intern styrning och kontroll – reflektioner utifrån uppdaterat ramverk

Vad är intern styrning och kontroll? Svaret är varken enkelt eller särskilt kortfattat. Allt för…

9 oktober, 2013

Pengarna eller livet – så väljer kollegorna i karriären

Karriäristerna finns inom Big 4. Där väger högre lön tungt vid byte av jobb. För…

4 oktober, 2013

Prosolviadomen ökar skadeståndsrisken för många

Konkursboet och Öhrlings har nu förlikts i Prosolviamålet, men hovrättens dom kommer sannolikt att åberopas…

3 oktober, 2013

Är det dags att räkna med miljardansvar för revisionsbyråer?

Förlikningen i Prosolviamålet stänger dörren för ett klargörande besked i Högsta domstolen. Tills vidare kan…

1 oktober, 2013

”Det ligger i våra händer om vi kommer att lyckas”

Hur ska branschen klara förändringarna den ställs inför i framtiden? Det diskuterade auktoriserade revisorerna Helena…

1 oktober, 2013

Rådgivarna tar makten

Stora omvälvningar väntar redovisnings- och revisionsbranschen. År 2025 är rådgivarna mäktigast i branschen, medan revision…

30 september, 2013

Steget före – men var ska vi sätta ner foten?

Branschens resa har ändrat kurs. EU:s iver att reglera allt och alla bidrar till detta.…

 Upp