Sökresultat

24 maj, 2016

Nu får alla välja K2 eller K3

Nu ska K2 omfatta alla företag som enligt bokföringslagen ska upprätta en årsredovisning, men som…

23 maj, 2016

Replik: Missförstånd att FI skulle ägna sig åt normgivning

Riktlinjer från de europeiska tillsynsmyndigheterna gäller i medlemsstaterna till följd av EU-rätten och bygger inte…

13 april, 2016

”Viktigt att beskriva byggnadens tekniska status”

Redovisningen i bostadsrättsföreningar blev ett hett debattämne när Bokföringsnämndens beslutade att förbjuda progressiva avskrivningar vid…

22 februari, 2016

Papper eller digitalt – hur ska jag göra?

I Balans nr 1/2016 skrev vi i artikeln Papper eller digitalt – hur arkiverar jag…

16 februari, 2016

Saker som bör ändras i K2

Den översyn av K2-regelverket som Bokföringsnämnden nyligen aviserade har redan väckt stort engagemang. Balans har…

15 februari, 2016

Replik BFN: ”Vi jobbar redan med nya K2”

Förnyelsen av K2 pågår redan, men löser inte alla problem. För vissa företag kan lösningen…

9 februari, 2016

K-regelverkens omarbetning: önskvärda förändringar av K2

En kassaflödesanalys eller koncernredovisning borde på frivillig basis kunna ingå i en K2-redovisning. Det tycker…

3 februari, 2016

Nytt K2-regelverk på gång

Som Balans skrivit tidigare kommer K2 att behöva uppdateras till följd av förändringar i årsredovisningslagen.…

2 februari, 2016

Finansinspektionen överträder sin behörighet

Utan behörighet har Finansinspektionen uttalat sig i en fråga som rör förvaltningsberättelsens innehåll och god…

15 januari, 2016

Uppdaterade ÅRL: Så påverkas du av de viktigaste förändringarna

Pernilla Lundqvist är redovisningsspecialist på KPMG, och 2014 disputerade hon med avhandlingen Tillämpning av redovisningsnormer…

 Upp