Ludvig Grimlund och Martin Grimlund, ägare till WinWin Ekonomi. Foto: Christian Gustavsson

WinWin Ekonomi – delat ledarskap dubbel framgång

Faktaruta

WinWin Ekonomi

Grundades år: 2011.

Ägare: Ludvig Grimlund och Martin Grimlund.

Antal anställda: 30.

Omsättning: 26,8 MSEK föregå­ende år, 33 MSEK i budget för inneva­rande år.

Vinnare av Årets framtidsbyrå 2020 – juryns motivering:
Med en tydlig affärsmodell, byggd på ett delat och innovativt ledarskap med hållbarhet i fokus, driver byrån kloka beslut på sin förändringsresa och växer med bibehållen lönsamhet. På ett föredömligt och trivsamt sätt involverar ledningen personalen för att skapa trygghet och långsiktiga relationer. Byrån visar på ett exemplariskt sätt hur man driver ett företag med tydliga mål. Årets vinnare visar att de inte bara är 2020 års framtidsbyrå. Vinnaren är en framtidens byrå.

9 november, 2020

Minst fyra plus på allt. Och att vara bäst på att ställa om till nya förutsättningar. Det är devisen som WinWin Ekonomi, Årets framtidsbyrå 2020, lever efter.

En tydlig affärsmodell och delat och innovativt ledarskap med hållbarhet i fokus gjorde WinWin Ekonomi till vinnare av Årets framtidsbyrå 2020. När Balans samtalar med bröderna Ludvig och Martin Grimlund har det hunnit gå några dagar sedan prisutdelningen i samband med FAR:s stämma. En annorlunda prisutdelning då den genomfördes helt digitalt. På WinWin Ekonomi har medarbetarna också hunnit med en digital AW för att fira segern.

− Det är klart att vi hade hoppats att vi skulle vinna, när vi var en av de tre nominerade, men vi vågade ju inte ta ut segern i förskott, säger Ludvig Grimlund, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och VD.

Att ledarskapet är viktigt på en arbetsplats skriver nog nästan alla under. Men vad innebär då delat och innovativt ledarskap? På WinWin Ekonomi betyder det att man inte fäster så stor vikt vid titlar, har en relativt platt organisation och att medarbetarna uppmuntras vara delaktiga i byråns utveckling.

Sara Jakobsson, Joakim Kryssbo, Martin Grimlund och Ludvig Grimlund är överens om att teamkänslan är stark på WinWin Ekonomi. Foto: Christian Gustavsson

− De som vi anställer ska så klart vara engagerade i sin roll, men även ha ett bredare perspektiv. Vi vill att de ska vara engagerade i helheten och att de ska bidra till att förbättra byrån, säger Martin Grimlund, marknads- och HR-ansvarig.

WinWin Ekonomis interna kultur bygger på en stark teamkänsla. Den utvecklas genom exempelvis dagliga frukostar och andra gemensamma aktiviteter. Ett annat sätt att stärka gruppkänslan är att låta grupperna sätta sina egna kvartalsmål samt besluta vilka aktiviteter som ska genomföras för att nå målen. Ledningen anger endast de mer långsiktiga målen.

2015 träffade Balans WinWin Ekonomi. Då hade byrån funnits i fyra år och gått från några få till 15 anställda. Kontoret låg i ett av två grindhus vid infarten till Slakthusområdet i Stockholm, bara ett stenkast från Globen, och byrån hade dessutom precis öppnat ett kontor i Väsby. Sedan dess har WinWin Ekonomi växt ytterligare och har i dag 30 anställda, och förfogar över våningsplan i båda grindhusen vid Slakthusområdet.

Missionen är att kunna hjälpa fler företag. För att kunna göra det har bröderna Grimlund fått tänka till när de byggt organisationen och arbetat hårt för att få rätt kompetens på rätt plats. WinWin Ekonomi har de senaste åren byggt team med olika inriktning. Bland annat har man ett team med lönekonsulter, och ett annat team med redovisningskonsulter inriktade enbart på utlandsägda företag.

Julia Sunnerman och Patricia Sandgren håller coronadistans. Foto: Christian Gustavsson

Förutom redovisningskonsulter och lönekonsulter har bolaget flera specialistroller. Exempelvis arbetar två medarbetaer med onboarding av nya kunder och har fokus på integrationer, teknik, att få behörigheter på plats och att utbilda kunderna i systemen som används.

− Då får vi effektiva processer med högre kvalitet och redovisningskonsulten kan ägna sig åt det hen är bäst på, säger Martin Grimlund.

WinWin Ekonomi följer Visma Panalitix utvecklingsmodell och ska nu gå in i ett tolvmånadersprogram med syfte att utveckla rådgivningsverksamheten till kunder. Utöver det har man nyligen anställt två kundkoordinatorer som ska avlasta löne- och redovisningskonsulterna.

− Vi har kommit upp i den storleken att vi har resurserna att satsa på mer specialisering och stödtjänster, konstaterar Martin Grimlund.

Flera faktorer i byråns arbetssätt bidrog så klart till utmärkelsen Årets framtidsbyrå.

Har ni något tips till andra byråer där ute, som nu nästan har ett år på sig till nästa gång?
− Se till att vara bra, håll en hög nivå inom alla områden, minst fyra plus på allt. Välj utöver det ett område där ni ska vara bäst, och ansträng er hårt för att nå det. Det är så vi arbetar och det har fungerat bra för oss, säger Ludvig Grimlund.

Ulrik Karlsson och Robert Flodqvist på kontoret. Foto: Christian Gustavsson

Så löser vi ekvationen

Affärerna
WinWin Ekonomi renodlar rollerna. Med smarta pro­cesser och modern teknik avlastas konsulterna. Mer fokus läggs på att bygga relationer och fördjupad rådvigning. Detta möjlig­gör en långsiktig hållbar tillväxt.

Medarbetarna
Teamorienterade med­arbetare som gör mycket aktiviteter tillsammans. Gemensam frukost dagligen för att bygga gemenskap. En väl inarbe­tad möteskultur som fick lyftas över till det digitala när coronapandemin slog till, och kompletteras med utomhusaktiviteter.

Kunderna
Drygt 250 nya kunder se­naste året. Specialistgrup­per med olika inriktning tar hand om kunderna, exempelvis en grupp för ägarledda företag och en annan för bolag som har utländskt moderbolag. Nya kunder får specialist­hjälp med att flytta till en modern tekniklösning och utbildning i de program som ska användas. En kundkoordinator ska fung­era som spindeln i nätet, sköta viss administration samt utökad service till kunderna.

Elsa Colbing gläds åt utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2020. Foto: Christian Gustavsson

WinWin Ekonomis 3 tips för att bli Årets framtidsbyrå

 1. Välj ett område där ni ser till att bli bäst. Håll hög nivå, minst fyra plus, på övriga områden ni arbe­tar med. Låt inget område släpa efter.
 2. Satsa långsik­tigt och håll­bart. Långsiktig hållbarhet be­höver inte vara en motsättning till tillväxt.
 3. Involvera och engagera per­sonalen. Låt alla vara delaktiga i utvecklingen och bidra till att förbättra byrån.

Läs mer: Win Win vinnare Årets framtidsbyrå 2020

Taggar: Årets framtidsbyrå FAR vår byrå

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp