Foto: Getty Images

Vill du bli kvalitetskontrollant?

9 juni, 2021

Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter – framför allt i Stockholmsområdet. ”Erfarenhetsutbytet är det bästa med uppdraget”, säger kvalitetskontrollanten Annika Ahlberg Andersson.

I höst drar FAR:s kvalitetskontroller i gång. En som har befunnit sig på båda sidor är Annika Ahlberg Andersson, kvalitetskontrollant hos FAR och till vardags auktoriserad revisor på Alingsås Revision.

– Jag har alltid tyckt att det har varit intressant med kvalitet och har även jobbat med våra interna kvalitetskontroller. Sedan kom möjligheten att bli FAR-kontrollant – vilket lät spännande! Det är utvecklande att se hur branschkollegor arbetar, det blir erfarenhetsutbyte åt båda hållen, säger Annika Ahlberg Andersson till Balans.

Annika Ahlberg Andersson. Foto: Privat

Uppdraget för FAR har hon haft sedan 2014. Efter sommaren blir det dags igen.

– Man tvingas hänga med utvecklingen. Det är intressant och berikande och det blir ett avbrott från det vanliga jobbet. Samtalet kretsar kring: Så här jobbar vi. Hur jobbar ni? Vad kan man göra annorlunda? fortsätter hon.

Att vara kvalitetskontrollant är också något som kan bidra till att den egna verksamheten blir bättre. Många som jobbat med kvalitetskontrollerna vittnar just om att det är lärorikt och att de får nya kontakter.

FAR söker nya kvalitetskontrollanter
Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter – framför allt i Stockholmsområdet. Erfarenhet från kvalitets- och riskarbete inom den egna organisationen är ett plus.

Kvalitetskontrollanten ska vara FAR-medlem och ha varit kvalificerad revisor i sammanlagt minst tio år samt de tre senaste åren i följd. Man måste ha blivit godkänd i sin egen kvalitetskontroll – antingen FAR:s eller den interna om man har systemkontroll – och man får inte ha något pågående ärende hos Revisorsinspektionen.

Läs mer: Revisorer – tänk på det här inför kvalitetskontrollen

Kvalitetssekretariatet erbjuder en introduktion samt en årlig utbildningsdag, den så kallade Erfa-dagen, som samtliga kontrollanter deltar i. Ett timarvode fastställs också årligen av FAR:s kvalitetsnämnd.

– När du börjar förväntas du ha viss erfarenhet och grundkunskaper. Sedan får du som kvalitetskontrollant under den årliga Erfa-dagen ta del av nyheter och vilka brister det har varit tidigare år, berättar Annika Ahlberg Andersson och avslutar:

– I och med pandemin har det varit annorlunda kontroller. En del kontroller har genomförts på plats som vanligt och andra helt digitalt. Oavsett hur man gör det, så är erfarenhetsutbytet det bästa med uppdraget.

Intresserad av att bli kvalitetskontrollant? Inför höstens kontroller söker FAR nya kvalitetskontrollanter inom revision. Skicka dina frågor och/eller din intresseanmälan till FAR:s kvalitetssekretariat på kvalitetskontroll@far.se eller till helena.eibertzon.lofgren@far.se.

FAR:s kvalitetskontroll revision

Kvalitetskontrollen omfattar två moment. Dels de allmänna kontrollerna avseende företagets skrivna riktlinjer och rutiner, dels i normalfallet två till tre uppdragskontroller per revisor respektive redovisningskonsult.

En förutsättning för att uppdragskontrollerna ska genomföras är att revisionsföretaget har skriftliga riktlinjer och rutiner enligt ISQC 1 Kvalitetskontroll för revisionsföretag. Kontrollanten fäster särskild vikt vid att riktlinjer och rutiner verkligen följs. Arbetar exempelvis revisorerna på det sätt som anges i handboken ”Hur uppdrag utförs”?

Av de granskade uppdragen ska kontrollanten sedan göra en sammanfattande bedömning, som framgår i den rapport som skickas till det kontrollerade företaget. Sedan är det respektive kvalitetsnämnd som, utifrån kontrollantens checklistor och rapport, beslutar i kontrollen. Kvalitetsnämndens utslag kan komma att avvika från kontrollantens.

Taggar: FAR kvalitetskontroll revision

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Jämställdhet – lika viktigt för män som för kvinnor

  23 juni, 2021 Deloittes VD Jan Berntsson har gjort jämställdhet till en integrerad del av storbyråns strategi.

  Skattefrågor i ropet

  22 juni, 2021 Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR, benar ut ett gäng heta skatterelaterade ämnen på allas läppar.

  Liten byrå med stor kompetens

  18 juni, 2021 Drömmen att starta har funnits länge. Nu driver Erika Öberg och Christine Forsbäck EC Revision.

  Årets framtidsbyrå 2021 – vem vinner priset?

  17 juni, 2021 Femton byråer har kommit upp i toppoäng på FAR:s framtidstest. Några har chans att vinna.

  Redovisningskonsulten – värd varenda krona

  16 juni, 2021 Så beskriver kunder vad de verkligen uppskattar hos sin auktoriserade redovisningskonsult.

  Kunder vill ha närvaro och engagemang av sin redovisningskonsult

  16 juni, 2021 Stor potential för framåtlutade auktoriserade redovisningskonsulter.

   Upp