Sigrid Malmgren

”Viktigt att beskriva byggnadens tekniska status”

13 april, 2016

Redovisningen i bostadsrättsföreningar blev ett hett debattämne när Bokföringsnämndens beslutade att förbjuda progressiva avskrivningar vid tillämpning av redovisningsregelverket K2. Regeringen har utsatt en utredning som ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och utredningen ska redovisas senast 14 april 2017.

I Balans nr 5 2016 konstaterar Per Lundfors, auktoriserad revisor på Grant Thornton, att det när det kommer till redovisning i bostadsrättsföreningar är det viktigt att beskriva byggnadens tekniska status.

Vad ska en årsredovisning i en bostadsrättsförening innehålla?

– För att öka förståelsen och jämförbarheten bör en årsredovisning innehålla vissa punkter: belåningsgrad, bindningstid på lånen, taxekostnader, rådande ränteläge, information om genomförda och kommande underhåll (underhållsplan) med information om hur framtida underhåll ska finansieras. Att beskriva den tekniska statusen på byggnaden är ofta viktigt. En förening som står inför ett större underhåll, exempelvis ett stambyte, och inte har finansiering för detta måste öka årsgifter eller begära upplåtelseavgifter från medlemmarna. I den idéskrift som FAR har varit med att ta fram finns förslag till ett antal nyckeltal. Idén med detta är väldigt bra för då skulle det bli lättare att jämföra olika föreningar, säger Per Lundfors.

Hur hanteras avskrivningar i resultaträkningen?

– Enligt K2 görs avskrivning på hela byggnaden som en enhet; underhåll kostnadsförs löpande och detta bör täckas av en yttre underhållsfond. Det går inte att utrangera något ur byggnadsvärdet enligt K2, utan byggnaden skrivs av som en enhet över hela nyttjandeperioden. Enligt K3 ska föreningen göra avskrivningar per komponent, där komponenten utgör en del av byggnaden som förbrukas över annan tid än andra delar. Till exempel slits byggnadens stomme långsammare än en fasad. Avskrivning görs på varje komponent för sig. Så sker exempelvis utbyte av fasaden när den gamla är avskriven. Föreningen utrangerar då den gamla fasaden och börjar skriva av den nya, säger Per Lundfors.

 

Läs hela Experten-intervjun med Per Lundfors i Balans nr 5 2016.

Taggar: brf Grant Thornton K2 K3

Text: Lisa Bergman

lisa.bergman@far.se
 • Frågan om revisionsplikt på nytt i hetluften

  15 oktober, 2021 Det saknas vetenskapligt stöd för att slopad revisionsplikt lett till ökat skattefusk och ekonomisk brottslighet.

  Nordens låga trösklar för revisionsplikt – så skiljer vi oss från övriga EU

  15 oktober, 2021 Revisionsplikten är på tapeten igen i Sverige. Men hur ser det ut i omvärlden?

  ”Tilliten är mer värd än den norska oljefonden”

  15 oktober, 2021 Bevarandet av revisionsplikten är en prioriterad fråga för den norska branschorganisationen.

  Tydligt ökat förtroende för skatterådgivare

  14 oktober, 2021 Företagsledare och politiker har ett tydligt stärkt förtroende för skatterådgivare. Även allmänhetens förtroende pekar uppåt. 

  Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

  12 oktober, 2021 Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet.

  Balans får ny webb 21 oktober

  11 oktober, 2021 Charlotta Marténg: Nya Balans webb ger läsaren inspiration, kunskap och bättre möjligheter till långläsning.

   Upp