Foto: Sigrid Malmgren

”Viktigt att beskriva byggnadens tekniska status”

13 april, 2016

Redovisningen i bostadsrättsföreningar blev ett hett debattämne när Bokföringsnämndens beslutade att förbjuda progressiva avskrivningar vid tillämpning av redovisningsregelverket K2. Regeringen har utsatt en utredning som ska se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden och utredningen ska redovisas senast 14 april 2017.

I Balans nr 5 2016 konstaterar Per Lundfors, auktoriserad revisor på Grant Thornton, att det när det kommer till redovisning i bostadsrättsföreningar är det viktigt att beskriva byggnadens tekniska status.

Vad ska en årsredovisning i en bostadsrättsförening innehålla?

– För att öka förståelsen och jämförbarheten bör en årsredovisning innehålla vissa punkter: belåningsgrad, bindningstid på lånen, taxekostnader, rådande ränteläge, information om genomförda och kommande underhåll (underhållsplan) med information om hur framtida underhåll ska finansieras. Att beskriva den tekniska statusen på byggnaden är ofta viktigt. En förening som står inför ett större underhåll, exempelvis ett stambyte, och inte har finansiering för detta måste öka årsgifter eller begära upplåtelseavgifter från medlemmarna. I den idéskrift som FAR har varit med att ta fram finns förslag till ett antal nyckeltal. Idén med detta är väldigt bra för då skulle det bli lättare att jämföra olika föreningar, säger Per Lundfors.

Hur hanteras avskrivningar i resultaträkningen?

– Enligt K2 görs avskrivning på hela byggnaden som en enhet; underhåll kostnadsförs löpande och detta bör täckas av en yttre underhållsfond. Det går inte att utrangera något ur byggnadsvärdet enligt K2, utan byggnaden skrivs av som en enhet över hela nyttjandeperioden. Enligt K3 ska föreningen göra avskrivningar per komponent, där komponenten utgör en del av byggnaden som förbrukas över annan tid än andra delar. Till exempel slits byggnadens stomme långsammare än en fasad. Avskrivning görs på varje komponent för sig. Så sker exempelvis utbyte av fasaden när den gamla är avskriven. Föreningen utrangerar då den gamla fasaden och börjar skriva av den nya, säger Per Lundfors.

 

Läs hela Experten-intervjun med Per Lundfors i Balans nr 5 2016.

Taggar: brf Grant Thornton K2 K3

Text: Lisa Bergman

lisa.bergman@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

Stefan Pärlhem – expert på god sed

6 september, 2019 Bokföringsnämndens chef Stefan Pärlhem driver utvecklingen av framtidens normgivning.

Experten reder ut: Immateriella tillgångar

3 september, 2019 Immateriella tillgångar är ett snårigt område med många fällor. Det ska du ha koll på.

Tre artiklar nominerade till CH Witts pris 2019

3 september, 2019 19 september koras vinnaren eller vinnarna i samband med FAR:s årsstämma.

Vågar ta nya roller

2 september, 2019 Emma Lindequist, auktoriserad revisor, och Maria Svensson, auktoriserad redovisnings­konsult, närmar sig varandra i sättet att arbeta.

 Upp