Foto: Felicia Yllenius

”Vi vill bli provocerade”

8 oktober, 2018

Att provoceras till att göra annorlunda. Parameter Revision är revisionsbyrån som går igång på förändring – och konsten att sova gott.

Det första som möter besöka­ren vid ingången till Parameter Revision är skylten med revi­sionsbyråns paroll: Konsten att sova gott. För verksamhetsche­fen Andreas Svendsen är dess betydelse något han försöker eftersträva dagligen.

– Konsten att sova gott syftar till hur vi vill vara. Jag tänker på det i varje beslut jag fattar. I grund och botten handlar det om att balansera arbete och fritid på ett bra sätt, säger han. Men det handlar lika mycket om att få våra kunder att veta att de kan vända sig till oss.

Ljudisolerande pusselbitar i köket symboliserar livspussel och balans. Främst (t.v.): Carina Lund­mark, Andreas Svendsen och Christian Andersson. Foto: Felicia Yllenius

I dag arbetar 27 personer på Parameter Revision, med kontor på Sankt Eriksgatan med utsikt över Karl­bergsjön i centrala Stockholm. Hade vi frågat en vecka tidigare hade siffran varit en handfull medarbetare färre.

Att revisionsbyrån i början av september an­ställde fem personer, fyra revisorer och en redovis­ningsekonom, har just att göra med de fyra ledorden.

– Givetvis är det är kul att växa, men vi växer inte för sakens skull. När vi tog in fem personer kan man säga att vi överrekryterade lite. Dels för att möta våra kun­ders behov. Men vi har också väldigt mycket att göra på våren och vill att medarbetarna ska ha balans mellan jobb, familj och fritid, säger Andreas Svendsen.

I stark konkurrens med bland annat de stora re­visionsjättarna har Parameter Revision lyckats locka till sig unga kompetenta förmågor. En strategi som har flera fördelar.

– I ledningen vill vi gärna bli provocerade till att vilja göra saker på ett annat sätt. De unga har driv, tar egna initiativ och förväntar sig att vi ska vara digitala, men­ar verksamhetschefen.

Christian Andersson med kollegor. Foto: Felicia Yllenius

För fyra år sedan började Christian Andersson, född 1990, som revisor på byrån. Efter att ha blivit varm i kläderna tog han förra hösten tag i revisionsbyråns digitaliseringsprojekt. Något som krävde en stor dos engagemang.

– Det är inte helt lätt att pusha på för beslut. Man får också ha i bakhuvudet att det kan gå snett. Men man måste våga. Vi har testat oss fram i den digitala om­ställningen, involverat medarbetare och låtit det växa fram. I dag tycker alla här att det känns naturligt att arbeta digitalt, säger Christian Andersson.

Dessutom, tillägger han, har byråer numera inget annat val om de vill attrahera de unga. Och visst har den ihärdiga envisheten belönat sig. Nyligen blev Christian Andersson erbjuden delägarskap.

Det är jättekul. Jag kanske inte har dragit in mest pengar till byrån, men jag har jobbat hårt och ta­git för mig internt. Samtidigt krävs det att företaget har inställningen att alla på plats kan göra skillnad.

Sällskapsspel, någon? Foto: Felicia Yllenius

För ekonomichefen tillika konsulten Carina Lund­mark är den nya digitala vardagen ett välkommet in­slag.

– Jag är snart 62 år och skulle kunna välja att säga: ”det här är mina sista år, jag ska inte ändra på mitt sätt att jobba”. Men jag känner tvärtom. Jag vill bli mer di­gital, säger hon.

Carina Lundmark har varit på Parameter Re­vision sedan starten 2007. Jobbat med lön och råd­givning, gått över till digitala lönespecifikationer och varit med om att anpassa verksamheten till EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

– När det gäller konsten att sova gott, tycker jag att vi lever som vi lär. Jag har lärt mig att vara rak, tydlig och säga nej. Det är viktigt att man klargör för sig själv och för sin omgivning vad man behöver för att sova gott. En lyhörd arbetsgivare underlättar. Lägg lite möda på att bädda din egen säng!

Vad har Parameter Revision för tips till andra byråer? Hur löser de ekvationen? Läs hela reportaget ”Vi vill bli provocerade” i Balans nr 6, 2018.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

 Upp