Foto: Getty Images

”Vi hjälper nyanlända på deras språk”

11 februari, 2019

På Lots Ekonomi i Borås finns en Mångfaldsgrupp som hjälper nyanlända att starta företag – på deras språk.

I slutet av 2016 startade Lots Ekonomi (som nyligen har bytt namn från Helgusgruppen Revisionsbyrå) en liten avdelning på fem-sex personer som de döpte till Mångfalds­gruppen, ämnad att täcka behovet att hjälpa kunder som var nya i Sverige och ovana vid det svenska språket.

– Vi ger nyanlända i Borås hjälp så att de kommer in i det svenska samhället och gör rätt med bokföringen direkt. Många nyanlända startar upp egen verksamhet och har missat många av för­pliktelserna som ingår i att ha eget företag. Vi ger rådgivning så att de ska få en bättre start, berättar Mohamad Ajami, redovisningskonsult i Lots Ekonomi och engagerad i Mångfalds­gruppen.

Läs mer: ”Vi är en bro mellan företag och nyanlända”

Mohamad Ajami. Foto: Lost Ekonomi

Bland annat har gruppen gett ut en broschyr på flera olika språk; svenska, engelska, arabiska och per­siska, i samarbete med en byrå som har intervjuat en del av kunderna.

– Vid uppstarten får kunderna några rådgivningstillfällen som är kostnadsfria. Och vi följer dem noga så att det blir rätt. För många är skattesystemet i Sverige främmande. Vissa kommer från länder där skatt knappt existerar, och om det existe­rar korrumperas det bort. Det vi gör är att försöka förklara skattesystemet på ett enkelt sätt på de nyanländas språk, förklarar Mohamad Ajami.

Typiska affärsverksamheter bland kunderna är restauranger, städfirmor, bilverkstäder och livsmedelsbutiker. Trots att för­frågningar kommer från annat håll, har Mångfaldsgruppen valt att arbeta lokalt.

– Det jobb som vi har gjort är tack­samt. Vi har eliminerat en massa missförstånd, så att de nyanlända egenföretagarna förstår bakgrunden till skattesystemet och varför de ska betala skatt. Vi har faktiskt inspirerat andra kontor inom vår koncern att göra likadant och sådana diskussio­ner förs nu, säger Mohamad Ajami.

Läs mer: Från nyanländ till Big 4

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp