”Vi får inte slå oss till ro”

7 mars, 2016

Personliga relationer och en gynnsam kultur har gjort Mazars till den mest jämställda av revisionsbyråer. Men för att klara de sista 15 procenten kan det behövas strukturerade insatser.

Med omkring 250 medarbetare är Mazars betydligt mindre än övriga ”storbyråer” i Sverige. Som en jämförelse kan nämnas att den byrå som ligger närmast i storleksordningen är BDO med dubbelt så många medarbetare, runt 500. Och Sveriges största revisionsbyrå PwC har närmare 4000 medarbetare.

– Det är så klart viktigt och bra att ha en struktur för arbetet med jämställdhet men på vår byrå finns också den personliga dimensionen. Vår vd känner medarbetarna personligen och många medarbetare vänder sig direkt till henne, säger Elisabeth Johansson Heyl, HR-chef på Mazars.

mazars diagram 2Andel kvinnliga delägare åren 2010 – 2016.

Mazars har legat stabilt på 24 procent kvinnliga delägare de senaste fyra åren. Eftersom ingen byrå i Balans mätning hittills kommit över den gränsen har frågan rests om detta är revisions- och rådgivningsbranschens glastak.

– Jag är ju ganska ny i branschen, men jag upplever inte att det finns något glastak här. Vi har många kvinnor som har de kvalifikationer som krävs men som inte velat bli delägare av olika skäl. Jag tror att problemet ligger i att kvinnor lämnar yrket eller går in i en mer förvaltande roll i samband med familjebildning, säger Elisabeth Johansson Heyl.

Vd Marianne Sandén Ljungberg anser att den stora framtidsutmaningen för branschen ligger i att vara attraktiv för en yngre generation som vill ha balans i livet. Den revisionsbyrå som lyckas med det kommer också att bli mer jämställd:

– Om vi anställer lika många män som kvinnor på ingångsnivå men sedan tappar kvinnor längs vägen, kommer vi aldrig att få ett jämställt delägarskap, utan det bygger på att vi lyckas göra yrket attraktivt för kvinnor, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Själv tillhör hon den mindre grupp kvinnor som utnyttjat konsultrollens inbyggda flexibilitet och tycker att det har fungerat bra att kombinera en revisorskarriär med att vara mamma.

– Du måste ju inte ha 40 kunder, du kan ju teoretiskt sett ha en. Och sedan är min käpphäst att allting inte måste ske när du är 35. Jag tror att det är otroligt viktigt att man har en dialog med sina chefer, oavsett om man är kille eller tjej, och säger att jag inte fixar det här just nu men jag vill absolut bli delägare längre fram.

Mazars tabellAndel kvinnor i olika ledningsbefattningar.

Mazars har längre varit ”bäst i klassen” i Balans jämställdhetsundersökning, men under de kommande åren kan byrån få se sig omsprungen.

– Jag tror vi har svårt att nå målet om 40 procent kvinnliga delägare på fem år, men om tio är vi absolut där, säger Marianne Sandén Ljungberg.

Elisabeth Johansson Heyl pekar på att det finns en risk med att ha varit väldigt bra under en lång tid.

– Även om Mazars har varit bäst i klassen länge går det inte att slå sig till ro med det, utan det är otroligt viktigt att fortsätta utvecklas, säger hon.

Vad konkret ska ni göra för att klara de sista procenten?

– Min uppfattning är att jämställdheten är en integrerad del i vår kultur, men det är självklart så att vi kan bli bättre och vi ska också jobba för det. Just nu arbetar vi mycket med ledarskapsfrågorna och betonar vikten av att ha en kontinuerlig dialog chef och medarbetare emellan. Här skulle vi också kunna föra in jämställdheten på ett tydligare sätt.

Hurdå?

– Vi skulle kanske börja fråga alla hur de ställer sig till att en dag bli delägare. I dagsläget vet vi faktiskt inte om kvinnor vill blir delägare i lika hög utsträckning som män. Däremot vet vi från vår medarbetarundersökning att män och kvinnor i vårt företag upplever att de har samma chanser, säger Elisabet Johansson Heyl.

 

Här hittar du Balans jämställdhetsundersökning och alla tillhörande artiklar

Text: Rakel Lennartsson

rakel.lennartsson@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp