Foto: Getty Images

”Vi är en bro mellan företag och nyanlända”

11 februari, 2019

Farzad Golchin brinner för att hjälpa nyan­lända och företag att hitta varandra. Här ger Novare Potential-grundaren sina bästa tips för att lyckas. 

Novare Potential har som affärsidé är att sammankoppla nyanlända akademiker med svenska företag. Rekryteringsfirman anställer personen det första året. Under dessa tolv månader får kandidaten en mentor, som fungerar som ett bollplank. Förutom Deloitte är även PwC en stor kund. Medlandet är störst i Stockholm, men förmedling sker exem­pelvis även i Växjö, Uppsala och Malmö.

– Vi träffar många kandidater varje vecka som har stort driv, höga ambi­tioner och specialkunskaper inom sitt yrke. Många har kommit väldigt långt med sin svenska. Men de har inget kontaktnät, säger Novare Po­tential-vd:n Farzad Golchin.

Läs mer: Från nyanländ till Big 4

Farzad Golchin. Foto: Novare Potential

– Samtidigt finns många företag som har stora behov av att anställa, men har svårt att hitta de här kandidaterna. Det är där Novare Potential kom­mer in. Vi ser oss som en bro mellan nyanlända och företagen.

Att företag förbiser den kunskap och kompetens som finns hos nyan­lända är att göra Sverige en otjänst, markerar Farzad Golchin.

– Det här är en jätteviktig fråga för Sveriges tillväxt. Allt handlar om inställningen hos arbetsgivaren. Det finns ofta en osäkerhet i början. Men många blir förvånade när de märker hur mycket bra arbetskraft det finns där ute. Släpp bilden av att det bara är kompetens från Sverige som är den rätta.

– Vad vi har lärt oss är att även om kandidaten har jobbat i ett annat land och alla regler inte är exakt likadana som i Sverige, går det snabbt för någon med rätt driv och kompetens att tillföra stor nytta i företaget.

Läs mer: ”Vi hjälper nyanlända på deras språk”

Peter Lindstrand, People Partner, Tax & Legal Services, PwC, ser också vinster med att rekrytera nyanländ arbetskraft:

Peter Lindstrand. Foto: PwC

– Vi jobbar kontinuerligt och stra­tegiskt med vår framtida kom­petensmix, och i detta ligger också ett aktivt arbete kring mångfald. Att arbeta med en organisation som Novare Potential hjälper oss att hitta talanger och kompetenser vi annars inte skulle komma i kontakt med. Vi har flera kompetenta och engagerade medarbetare i olika roller, både administrativt och i kon­sultroller, som har tagit samma väg in på PwC som Marwa Merjan och vi är jättenöjda med rekryteringarna, säger han.

Farzad Golchins tre bästa tips:

  • Våga investera tid i att intervjua några personer som har en bakgrund ni inte känner till. Vill ni inte lägga mycket tid kan ni börja med en avstämning på telefon eller via Skype.
  • Testa meriter och problemlösningsför­måga via ett kunskapstest och lägg till olika case.
  • Jobbkulturen i ett land är inte homo­gen. Precis som i Sverige skiljer det sig mellan arbetsplatser även i exempelvis Syrien. Däremot kan det vara bra att pra­ta om olika självklara regler som gäller på just er arbetsplats.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Passion gav lönsamhet

4 juli, 2019 Så blev Lamooi Accounting en av de mest lönsamma byråerna på ett par år.

Månadens medlem: Elias Alakir

1 juli, 2019 Elias Alakir är bland de yngsta auktorise­rade revisorerna i Sverige.

EU-kommissionen får kritik för bristande hållbarhetsredovisning

26 juni, 2019 Europeiska revisionsrätten riktar kritik mot EU-kommissionen för otillräcklig redovisning av hållbarhet.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet: Varken ja eller ej – vad händer då?

19 juni, 2019 Om revisorn varken kan tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet bör revisorn i normalfallet avstyrka.

Revisorn och styrelsens ansvarsfrihet – en fråga att behandla omsorgsfullt

19 juni, 2019 För­valtningsrevision där revisorn lämnar rekom­mendation om ansvarsfrihet är rätt unikt för Sverige.

 Upp