”Vi accepterar inga övertramp”

5 juli, 2016

Offentliga sektorn köper tjänster och varor för 700 miljarder om året. En stor del av pengarna går till byggbranschen. Och det är just dessa två, offentliga sektorn och byggbranschen, som är överrepresenterade när det gäller mutbrott. Nu sätter nya hållbarhetslagen nytt ljus på näringslivets arbete mot antikorruption.

Om man inte sänder ut signalen att frågan är viktig kommer korruptionen att fortgå. För vad hjälper det att slå larm om missförhållanden när ingen lyssnar? Helena Sundén är generalsekreterare på IMM, Institutet Mot Mutor, en av de röster som brukar höras i arbetet mot mutor och korruption. Hon konstaterar att helt avgörande för om kampen mot korruption ska bli framgångsrik är tonen från toppen. Det vill säga att styrelser, ledningar och politiker tar frågan på allvar och signalerar det.

Fokus_nr7_infografik12 webb

1 juli 2012 fick Sverige en ny, och något strängare lagstiftning gällande mutbrott. Inför lagändringen konstaterade justitiedepartementet att det vore bra med en kod för näringslivet, där paragraferna översätts och tolkas, och att IMM borde vara den som tar fram koden. Sagt och gjort. 1 september 2012 lanserades Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet (reviderad 20 november 2014), och tanken är att den ska hjälpa näringslivet och offentlig sektor att hålla sig på rätt sida om lagen. Enligt Helena Sundén har den fått genomslagskraft.

– I domstolar hänvisas till koden som ”sedvänja i dag”, säger hon.

Mycket av agerandet i näringslivet styrs av vad som anses vara kutym. Men kutym är föränderligt och de sista tio åren har det skett en förändring. I takt med att mutskandaler avslöjats har näringslivet tagit itu med problemen. Inom den offentligt finansierade byggsektorn har en överenskommelse tagits fram, så att samma regler gäller för beställare och leverantörer. Överenskommelsen mot korruption, ÖMK, har tagits fram med stöd från IMM, är förankrad i byggbranschen och involverar de stora aktörerna. Ett liknande arbete pågår nu i samarbete med hälsosektorn.

– Vi var en av parterna bakom initiativet till ÖMK och är en av dem som skrivit under. Vi ser ÖMK som mycket positivt, byggbranschen och kommunerna måste kunna träffas, säger Charlotte Hagman, pressansvarig på NCC.

Fokus_nr7_infografik8 webb

Byggbranschen är överrepresenterad i statistiken över mutbrott. Men det är också där som arbetet mot mutor syns tydligt och företagen lyfter även arbetet mot mutor som en viktig del i sitt hållbarhetsarbete. NCC har sedan 2014 NCC Compass, ett verktyg för medarbetarna att kunna göra rätt.

– I det ingår information, utbildning, en ask me-funktion driven av ett fyrtiotal utbildade medarbetare, och en visselblåsarfunktion, berättar Charlotte Hagman.

NCC arbetar också med ständigt pågående kommunikation i form av bloggar, quiz och banners. Att förändra en kultur är ett ständigt pågående arbete, inte ett dokument, konstaterar Charlotte Hagman.

– Vi söker hela tiden nya vägar att nå ut. Sedan maj 2013 har vi utbildat över 17 000 medarbetare, både tjänstemän och yrkesarbetare, säger hon.

Fokus_nr7_infografik9 webb

1 juni 2014 fick Sveriges Byggindustrier (BI) en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag. Medlemmar i Sveriges Byggindustrier har ombetts att aktivt ta ställning och skriva under koden. På Peabs hemsida, under fliken hållbarhet, visar företaget sitt arbete mot korruption och skriver att Peab arbetar konsekvent och långsiktigt med dessa frågor. Företaget accepterar inte överträdelser vare sig mot Peabs etiska riktlinjer, eller BI:s uppförandekod.

Samma inställning har Skanska, som också arbetar med uppförandekoder och som har valt att ta med etik som en del i sin affärsstrategi.

– Vi arbetar med kommunikation, utbildning och diskussion. Diskussioner som utgår från ett dilemma är det mest effektiva sättet att skapa en gemensam grund för hur vi ska agera. Dessutom ska alla medarbetare utbildas vartannat år. För att bygga en etisk kultur behövs en blandning av ledarskap och system. Bland annat måste man vara tydlig när det gått fel, rätta till och lära sig. Skanska accepterar inga övertramp, säger Lars Björklund, etikchef.

Han välkomnar också ÖMK eftersom den framhåller konkreta exempel som är lätta att ta till sig.

– Vi tycker att det är jättebra att företag och offentliga beställare tillsammans har definierat spelreglerna, säger Lars Björklund.

Arbetet mot korruption och hållbarhetsarbetet går hand i hand. Runt 1 600 företag kommer att omfattas av den nya hållbarhetslag som ska träda i kraft 1 december 2016, förutsatt att tidsplanen håller. Bland de fem upplysningar som enligt lag måste finnas med är antikorruption en. Därmed har ytterligare fokus riktats på arbetet mot korruption.

 

Läs hela Balans granskning om mutbrott och korruption:

Mutor – det dolda hotet

Stadig ökning av anmälningar

Löpsedelstestet avskräcker

Revisorer har en viktig roll att fylla

Extramaterial

Balans special #3 Mutor och korruption

 

Taggar: FAR korruption mutor näringslivet revisionsbranschen revisorer

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • WeAudit vinner Årets framtidsbyrå 2021

  23 september, 2021 Denna gång räckte nomineringen till seger. WeAudit blir Årets framtidsbyrå 2021.

  Henrik Persson vinner CH Witts pris

  23 september, 2021 Henrik Persson, Deloitte, får ta emot CH Witts pris 2021 för bästa artikel i Balans.

  Penningtvätt – flera lagskärpningar på gång

  22 september, 2021 Revisorer behöver bli mycket bättre på att rapportera misstänkt penningtvätt.

  Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

   Upp