iStock

Vem äger revisorns dokumentation?

23 maj, 2018

RI går inte vidare med det allmänna uttalandet om bevarande av revisorns dokumentation. Det meddelar myndigheten på webben.

I november bjöd Revisorsinspektionen (RI) in till synpunkter på ett allmänt uttalande om bevarande av dokumentation (dnr 2017 – 1059). Uttalandet behandlade hur dokumentation ska hanteras när en revisor lämnar det revisionsföretag vid vilken revisorn har varit verksam.

Nu meddelar RI på webben att de inte kommer att gå vidare med det allmänna uttalandet.

Myndigheten skriver att de har haft svårt att komma runt de juridiska utmaningar som finns med att reglera den civilrättsliga frågan om vem som äger dokumentationen inom ramen för ett allmänt uttalande om innehållet i god revisors- eller revisionssed.

Många av de totalt 14 remissinstanserna; FAR, Svenskt Näringsliv, Big 7, Revideco, Rådek Redovising & Revision, Stratego, Bolagsverket samt Finansinspektionen, var positiva till att reglera skyldigheten att bevara revisionsdokumentationen och rätten till dokumentationen. Remissinstanserna framhöll vidare att det bör vara revisionsföretagen som ska bevara samt ha äganderätten till dokumentationen.

Samtidigt ansåg RI att revisorn ska ha en form av subsidiärt ansvar att förvara dokumentationen, det vill säga, när ett revisionsföretag avvecklas ska skyldigheten att förvara dokumentationen övergå till den personvalda revisorn. I sitt remissvar skrev exempelvis FAR att konsekvenserna av ställningstagandet måste utredas vidare.

Revisorsinspektionen planerar återkomma till frågan om skyldigheten att bevara dokumentationen och om det finns skäl att ändra i föreskrifterna på området.

Läs RI:s utkast

Läs FAR:s remissvar

Taggar: Revisorsinspektionen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
 • Nyexade ekonomer populära på arbetsmarknaden

  21 september, 2021 Ekonomer som tagit examen får lätt jobb. Nära hälften får arbete innan avslutade studier.

  Höstbudgeten: ”Rådgivare bör följa utvecklingen”

  20 september, 2021 Dessa är fokusområden i höstbudgeten och så ska du som rådgivare tänka inför 2022.

  Fika med Cristina Trenta: ”Behövs en mer hållbar skattelagstiftning”

  17 september, 2021 Det finns flera starka kopplingar mellan hållbarhet och skatter menar Cristina Trenta, forskare, Örebro universitet.

  ”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

  14 september, 2021 Ett nytt lagförslag från EU tvingar fram ökad transparens på skatteområdet.

  ”Hållbarhet lika stort som digitaliseringen”

  14 september, 2021 Redovisningskonsulternas roll förändras i takt med att hållbarhetsrapportering blir allt viktigare.

   Upp