Foto: iStock

Vem äger revisorns dokumentation?

23 maj, 2018

RI går inte vidare med det allmänna uttalandet om bevarande av revisorns dokumentation. Det meddelar myndigheten på webben.

I november bjöd Revisorsinspektionen (RI) in till synpunkter på ett allmänt uttalande om bevarande av dokumentation (dnr 2017 – 1059). Uttalandet behandlade hur dokumentation ska hanteras när en revisor lämnar det revisionsföretag vid vilken revisorn har varit verksam.

Nu meddelar RI på webben att de inte kommer att gå vidare med det allmänna uttalandet.

Myndigheten skriver att de har haft svårt att komma runt de juridiska utmaningar som finns med att reglera den civilrättsliga frågan om vem som äger dokumentationen inom ramen för ett allmänt uttalande om innehållet i god revisors- eller revisionssed.

Många av de totalt 14 remissinstanserna; FAR, Svenskt Näringsliv, Big 7, Revideco, Rådek Redovising & Revision, Stratego, Bolagsverket samt Finansinspektionen, var positiva till att reglera skyldigheten att bevara revisionsdokumentationen och rätten till dokumentationen. Remissinstanserna framhöll vidare att det bör vara revisionsföretagen som ska bevara samt ha äganderätten till dokumentationen.

Samtidigt ansåg RI att revisorn ska ha en form av subsidiärt ansvar att förvara dokumentationen, det vill säga, när ett revisionsföretag avvecklas ska skyldigheten att förvara dokumentationen övergå till den personvalda revisorn. I sitt remissvar skrev exempelvis FAR att konsekvenserna av ställningstagandet måste utredas vidare.

Revisorsinspektionen planerar återkomma till frågan om skyldigheten att bevara dokumentationen och om det finns skäl att ändra i föreskrifterna på området.

Läs RI:s utkast

Läs FAR:s remissvar

Taggar: Revisorsinspektionen

Text: Sofia Hadjipetri Glantz

sofia.hadjipetri.glantz@far.se
Far Online

Ny HD-dom om mutbrott – var går gränsen?

1 april, 2020 HD har avgjort ett uppmärksammat mål om mutor. IMM samt auktoriserade revisorn Helena Adrian kommenterar.

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

 Upp