Getty Images

VD:ar välkomnar dispensen men vill ha en fot i verksamheten

13 november, 2020

VD:ar för större revisionsbyråer värdesätter att ”ha en fot i verksamheten” och tycker att de klarar av att kombinera VD- och revisorsuppdraget. 

VD:ar för revisionsbyråer har hittat strategier för att kunna vara verksamma revisorer samtidigt som de leder stora konsultföretag.

Dra ner på antalet revisionsuppdrag, arbeta med duktiga team inom såväl revision som företagsledning, delegera mera och använda fler av dygnets timmar. Det är i stora drag vad som kommer fram när Balans reporter intervjuar vd:ar för tre olika revisionsbyråer.

Mikael Fredstrand är ny VD för Mazars. Han ser inga problem med VD-kravet och har själv inte funderat på att ansöka om dispens från yrkesverksamhetskravet.

– Nej, jag tycker att det är bra att man ska vara praktiserande revisor. Genom att vara verksam revisor har man örat mot rälsen och förstår på ett praktiskt sätt alla regelverk som omgärdar revisionsbranschen.

Mikael Fredstrand. Foto: Mazars

Han betonar vikten av att kunna delegera, både på revisionsuppdragen och i företagsledningen där man arbetar genom sin organisation av kontorschefer och funktionschefer.

– Man får arbeta genom målstyrning i stället för detaljstyrning, vilket kan vara frestande, beroende på hur man är lagd.

Sedan gäller det att vara realist också, tycker Mikael Fredstrand.

– Man får ställa sig själv frågan om man är villig att lägga in några timmar extra per dag eller vecka, då kan man får VD-rollen att gå ihop med yrkesverksamhetskravet.

Angående den nya möjligheten att ansöka om dispens hos från yrkesverksamhetskravet Revisorsinspektionen, tror Mikael Fredstrand att det är mest betydelsefullt för Big 4.

– Det är skillnad på att vara 300 anställda eller 3000 anställda och att hälften gör någonting annat än revision, säger han.

Malin Nilsson är VD för BDO. Hon välkomnar den nya möjligheten att ansöka om dispens, men har inte själv tagit ställning till om hon ska använda sig av den.

Malin Nilsson. Foto: Jenny Drakenlind

Varför har ingen ansökt om dispens än?
– Det tror jag beror på att möjligheten är så pass ny. Verksamheten för året är igång, man har sina revisionsuppdrag och man har sin plan. I dagsläget är vi organiserade på ett sätt som ska möjliggöra att man har delade roller.

Även om Malin Nilsson ser positivt på möjligheten att i perioder ansöka om dispens från yrkesverksamhetskravet, vill hon för egen del inte släppa revisionen.

– Jag kommer att fortsätta att ha en fot i verksamheten. För mig handlar det om att förstå verksamheten, marknaden och vad medarbetarna möts av i sin vardag.

Hon framhåller även betydelsen av att VD:n för ett revisionsbolag har förståelse för det regelverk som revisorer arbetar under. Samtidigt tycker hon att det kunde vara dags att se över kravet på att den som är vd för en revisionsbyrå i Sverige också måste vara revisor.

– Det krävs något annat i dag än för 5–10 år sedan. Den snabba utvecklingen som sker ställer högre krav på ledarskapet, så det är kanske dags att diskutera frågan igen och titta på hur man gör i andra länder, säger Malin Nilsson.

KPMG:s VD Patrik Anderbro har också en tudelad syn på frågan. Å ena sidan är revison och ledarskap olika saker, å andra sidan är revisionsbyråer inte vanliga företag.

– Även om vi bedriver en multidisciplinär verksamhet så gör vi det i ett registrerat revisionsföretag. Vår verksamhet är därmed reglerad. Den kräver tillstånd och står under tillsyn. Det betyder att vi hela tiden måste väga in oberoendefrågor och liknande. Något som andra företag inte behöver ta hänsyn till.

Patrik Anderbro. Foto: KPMG

Är det skillnad på att leda en revisionsbyrå jämfört med att leda ett vanligt företag?
– Det skiljer sig egentligen inte, men det finns andra typer av ansvar. Som revisionsbyrå har vi ett samhällsansvar.

Samtidigt välkomnar han att Revisorsinspektionen har omprövat sin praxis när det gäller att bevilja dispens från yrkesverksamhetskravet.

– Det är positivt att man ser över vad som alltid har varit och anpassar sig till nya förutsättningar. Verksamheten och omgivningen blir allt mer komplex och det går åt mer tid till ledarskapet, säger Patrik Anderbro.

Kommer ni revisionsbyrå-VD:ar att använda möjligheten att ansöka om dispens?
– Det kommer nog successivt. I dag sitter man på den uppställning kunder man har och om de leder till mer än 50 procent eller ej beror på. Men jag tror att dispensansökningarna kommer att komma.

Patrik Anderbro vill precis som sina kollegor på BDO och Mazars ha en fot i verksamheten och örat mot rälsen – uttrycken återkommer hos VD:arna.

– Om det sedan ska handla om revision eller rådgivning kan man ju fundera på. För mig känns det viktigt att förstå de utmaningar som finns i verksamheten, säger Patrik Anderbro.

Läs mer: Efterfrågad lättnad för revisions-VD – men ingen har ansökt om dispens

Taggar: auktoriserad revisor revision VD

Text: Rakel Lennartsson

redaktionen@far.se
 • ”Tiden är mogen för en ny standard”

  17 maj, 2021 Harald Jagner om vad olika intressenter har att vinna på en standard för kommunal revision.

  Experten: 13 frågor och svar om revisorns granskning av stödåtgärder

  12 maj, 2021 Revisorns granskning av stödåtgärder inom ramen för ordinarie revision väcker frågor. Kristofer Block reder ut.

  Revisionsbranschen tappar i kundnöjdhet

  11 maj, 2021 Negativ trend vad gäller kundnöjdheten i revisions- och rådgivningsbranschen. Det visar nya siffror från SKI.

  ”Årsredovisningarna speglar att det är en annan finansiell värld vi lever i”

  5 maj, 2021 Lars Östman och Walter Schuster: Årsredovisningarna har både blivit tjockare och ändrat karaktär.

  Redovisningskonsult – så upptäcker du penningtvätt hos kunden

  4 maj, 2021 Så här kan du som redovisningskonsult tänka mer riskbenäget kring penningtvätt.

  Nya hållbarhetslagen är redan gammal – nu höjer EU ribban

  3 maj, 2021 Från och med 2023 måste alla större företag hållbarhetsrapportera enligt en gemensam standard.

   Upp