Foto: Erik Mårtensson

Vd-krav ifrågasätts

23 september, 2015

Baker Tilly anställde en extern vd. Men det är att gå längre än vad regelverket tillåter, och nu har Baker Tilly Helsingborg tvingats avregistrera sin vd.

I Balans nr 4/2015 berättade Baker Tilly Helsingborg om sin syn på ledarskap och hur de valt att göra för att möta förändringarna i branschen. Delägarna tänkte nytt, tänkte annorlunda och valde att tillsätta Johan Henriksson som vd för det aktiebolag där personalen finns. Revisionen ligger i ett separat kommanditbolag.

Bakgrunden var att Baker Tilly Helsingborg ville frigöra tid för delägarna att ägna sig åt större och mer strategiska frågor, medan vd:n skötte det löpande dagliga frågorna som rörde personalen.

– Vi ville få ett helikopterperspektiv på verksamheten, med ett mer gemensamt synsätt mellan oss och våra kunder samt när det gäller vårt gemensamma ansvar och därmed undvika att revisorn bara kramar sitt skrivbord, säger Jan Kjäll.

Men reportaget i Balans fick Revisorsnämnden, RN, att reagera. Enligt de regler som finns i Sverige får vd:n för ett revisionsföretag, eller företag som äger detta (så kallat ägarbolag), inte vara annat än revisor.

Efter kontakter med RN omorganiserar nu Baker Tilly Helsingborg. Men Johan Henriksson behåller sina arbetsuppgifter med annan titel.

– Vi väljer att inte tillsätta någon vd alls, säger Jan Kjäll.

Han sticker inte under stol med att han tycker att kravet på att vd:n måste vara revisor är otidsenlig.

– Vår uppfattning är att reglerna är särsvenska och att lagstiftningen inte hängt med i utvecklingen, säger Jan Kjäll.

Reglerna har ifrågasatts tidigare och bland annat efterfrågas en harmonisering av reglerna i Norden.

– Min personliga syn är att det finns fördelar med att ha en auktoriserad revisor som vd, då vår verksamhet omgärdas av lagar och regler som är direkt kopplade till revisorsutövningen. Samtidigt innebär nuvarande lagstiftning i Sverige att valfriheten och flexibiliteten begränsas, vilket accentueras i takt med att våra övriga verksamheter utvecklas. Det är också olyckligt att vi har olika lagstiftning i olika länder, och en harmoniserad lagstiftning i de nordiska länderna vore att föredra, säger Hamish Mabon, vd EY.

Mellan juli 2009 och november 2013 kunde RN ge dispens från kravet att vd ska vara kvalificerad revisor. 1 november 2013 ändrades lagen och denna möjlighet togs bort. I ett remissvar inför lagändringen framförde FAR sina synpunkter och konstaterade att även om vd:n inte är revisor skulle RN kunna utöva tillsyn genom det disciplinära ansvar som vilar på det registrerade revisionsbolaget.

– I samband med förslaget till lagändringen talade vi tydligt om vad FAR tycker. Det är inte självklart att den duktigaste revisorn per automatik är den duktigaste ledaren. Det blir dessutom en fråga om hur man som vd måste fördela sin tid. Kombinationen av att vd:n måste vara revisor och dessutom utöva revision med ett visst antal timmar per femårsperiod är onödigt stäng. Vid en jämförelse med andra länder och med tanke på den regelbörda som EU-lagstiftningen i övrigt lägger på branschen finns det därför skäl att återigen se över det svenska regelverket, säger Helene Agélii, chefsjurist på FAR.

Auktoriserade revisorn Ingrid Svedin var fram tills i juni i år vd för Hummelkläppen, en fullservicebyrå i Stockholm. Men nu har byrån ingen vd.

– Vi valde att avstå från att ha en vd. Då vår verksamhet har växt kände jag att det inte längre var möjligt att ha två arbetsuppgifter, dels som vd och dels som auktoriserad revisor. Ska man vara bra på sitt jobb bör man kunna jobba heltid som revisor, inte göra det samtidigt som man är ansvarig vd för både verksamhet och medarbetare, säger Ingrid Svedin.

Hon anser att reglerna är stelbenta och menar att när det handlar om kvalitetskontrollen och tillsynen borde det gå att lösa även om vd:n inte är kvalificerad revisor.

– Kraven känns orealistiska nu när det är 2015. Självklart har vi stor förståelse för att branschen måste ha en bra kvalitetskontroll. Det ansvaret ska inte vila på en vd om han eller hon inte är revisor, men då får man hitta lösningar där den ansvarige revisorn för kvalitetsfrågor sitter med i styrelsen. Det kan inte vara en omöjlig uppgift att ha en extern vd och samtidigt lösa tillsynsfrågan, säger hon.

– Jag hoppas att något positivt kommer ut ur det. Kanske kan vi få till en diskussion om ett förändrat synsätt i vd-frågan, säger Jan Kjäll.

 

Text: Charlotta Marténg

 • ”Rådgivning handlar om psykologi”               

  3 december, 2020 Revideco anlitar psykolog som ska hjälpa medarbetarna förstå rådgivningsbehovet hos kunderna.

  Revisorer måste bli vassare på penningtvättslagen

  2 december, 2020 I bekämpningen av penningtvättsbrott har revisorer en betydande roll. Men yrkesgruppen behöver bli bättre.

  ”Så jobbar vi med penningtvättslagen”

  2 december, 2020 En handbok för alla kontor och separata riskbedömningar. Baker Tillys arbete med penningtvättslagen ger frukt.

  Revisorsprovet genomförs januari 2021

  1 december, 2020 I samarbete med revisorsbranschen och FAR kommer RI kunna anordna examen på flera platser samtidigt.

  Fika med Mikael Fredstrand: ”Det ska vara kul att gå till jobbet”

  1 december, 2020 Sedan 1 oktober är Mikael Fredstrand ny VD för Mazars. Det här brinner han för.

   Upp