Foto: Knut Koivisto

Varför säljer PwC av redovisningsdelen?

1 mars, 2018

Beskedet att PwC Sverige säljer hela sin redovisningsverksamhet till ett riskkapitalbolag har skakat om branschen. Men vad ligger bakom beslutet? Balans har träffat PwC Sveriges vd Peter Nyllinge och Magnus Eriksson som blir vd i det nya Business Services-bolaget.

Många minns tiden 1999-2007 då PwC expanderade kraftigt genom att köpa upp redovisningsbyråer. I dag, drygt tio år senare, säljer man hela redovisningsverksamheten, Business Services. Och gör alltså helt tvärt om.

Att Business Services dessutom är marknadsledande på den svenska marknaden för redovisningstjänster, omsatte drygt 950 miljoner kronor förra året och har uppvisat åtta procent årlig tillväxt de senaste tre åren gör frågan än mer intressant.

Varför väljer man att sälja en sådan kassako?

Peter Nyllinge beskriver Business Services som en framgångssaga. Men på grund av oberoenderegler och byråns struktur är PwC inte rätt ägare när Business Services ska fortsätta utvecklas. Bland annat är det regler för kombiuppdrag som hindrar Business Services att leverera tjänster till PwC:s revisionskunder.

Men även revisorslagens strikta krav på vad en revisionsbyrå får syssla med utgör ett hinder, exempelvis för att ingå samarbeten med banker och kreditföretag.

Peter Nyllinge. Foto: PwC

– Vi har tittat på vilka förutsättningar som krävs för att vi ska vara lika framgångsrika i framtiden och vi ser detta som det rätta strategiska valet. Oberoendereglerna är en begränsning för Business Services, säger Peter Nyllinge.

– Runt 25 procent av Business Services marknad kan vi idag inte leverera till, det vill säga revisionskunder med mer än 80 miljoner kronor i omsättning. Dessutom ser vi att företagen har behov av fler tjänster som vi i dag inte får tillhandahålla enligt revisorslagen.

PwC satsar på revision, skatt och rådgivning

Peter Nyllinge beskriver situationen som en win win för båda parter. För PwC innebär förändringen större möjligheter att utveckla kärnverksamheten – revision, skatt och rådgivning.

– Vi kommer att göra en storsatsning på ett bredare utbud av revisions-, skatte- och rådgivningstjänster till våra små och medelstora kunder. Vi vet att de efterfrågar mer tjänster inom områden som it-säkerhet, köp och försäljning av företag samt hållbarhet. Till exempel har underleverantörer till stora bolag press på sig från slutkunden att ha en hållbarhetsstrategi och hållbarhetsrapportering, säger Peter Nyllinge.

– Vi ser en stor utvecklingspotential på den marknaden genom ett breddat tjänsteutbud. Tidigare har våra specialistfunktioner varit mest inriktade på segmentet för stora företag, men ska nu jobba mer mot segmentet för små och medelstora företag.

Omtumlande

Magnus Eriksson har drivit redovisningsverksamheten inom PwC sedan 2009. Att bli vd för det nya bolaget beskriver han som stort och omtumlande.

– Vi har ju levt under PwC:s varumärke under många år och är väldigt stolta över det. Nu går vi in i något nytt och ska skapa ett eget varumärke. Det ska bli mycket spännande, säger Magnus Eriksson.

Under Magnus Erikssons ledning har Business Services utvecklats till en självständig verksamhet inom PwC med 1 100 medarbetare.

– När jag fick mandatet 2009 var det en väldigt analog verksamhet och det fanns ingen tydlig strategi. I dag levererar vi redovisning, lönehantering och rådgivning och vi har utvecklat MyBusiness som är en egen digital affärsplattform.

Köparen är riskkapitalbolaget IK Investment Partners. Från 1 juli kommer de tillsammans med ett antal medarbetare som är delägare att driva Business Services verksamhet vidare under ett nytt varumärke som ska arbetas fram de kommande månaderna.

– Varumärket ska andas SME och det ska vara internationellt gångbart. Nya ägaren vill etablera sig på nya marknader, säger Magnus Eriksson.

Fortsatt tätt samarbete

Samarbete är grejen. Foto: IStock

Peter Nyllinge och Magnus Eriksson framhäver att de kommer att ha ett tätt samarbete även efter 1 juli, då det nya bolaget ska stå på egna ben.

– Tillsammans kommer PwC och Business Services att skapa ett unikt erbjudande för små och medelstora kunder. För att svara upp mot kundernas behov och för att vara konkurrenskraftiga skapar vi nu två starka verksamheter som växer på egna meriter, säger Peter Nyllinge och tillägger:

– Vi ser en snabb teknikutveckling som kommer att accelerera framöver och när Business Services får ett eget utrymme kommer de ha större möjligheter att nå sin fulla potential.

Magnus Eriksson brinner för affärsutveckling och menar att många moment kommer att bli enklare för kunderna framöver.

– Vi vill att all trafik ska gå till MyBusiness, att det är där kunden driver sin verksamhet. All data ska kunna tankas in. Kunderna ska till exempel kunna göra betalningar och följa transaktioner, säger Magnus Eriksson.

Håller redovisningsbyråerna på att bli fintechbolag? Ja, enligt Peter Nyllinge och Magnus Eriksson.

– Det sker en konvergens mellan olika branscher som går mycket snabbt nu, konstaterar de.

Hur kommer kunderna att märka av försäljningen av Business Services?

– Affärsområdet drivs redan nu som en självständig enhet inom PwC, så övergången kommer sannolikt inte att påverka kunderna i någon större omfattning. Kunden kommer att ha samma kontaktperson som tidigare och vår lokala närvaro är oförändrad. Hela vårt tjänsteutbud kommer även fortsättningsvis finnas tillgängligt, tillsammans med våra digitala lösningar som MyBusiness, svarar Magnus Eriksson.

– Det blir ganska odramatiskt utifrån ett kundperspektiv. Vi har till exempel redan nu olika uppdragsbrev. Kunderna köper en del tjänster från PwC och en del från Business Services, men sammantaget ska de känna att det är en homogen leverans, säger Peter Nyllinge.

Kontoren ute i landet kommer att finnas kvar, men de kommer att byggas om och de två bolagen kommer att ha olika datasystem.

Runt 1100 medarbetare berörs

Siffror och uträkningar. Alltid viktigt. Vad som än händer. Foto: iStock

Försäljningen av redovisningsverksamheten initierades i augusti förra året. När Peter Nyllinge tog upp frågan med ledningen för PwC blev det ja direkt. Sedan gällde det att hitta rätt köpare.

– Vi träffade åtta olika aktörer, bland annat några Private Equity-bolag. Jag blev väldigt imponerad av IK Investment Partners. De är väldigt bra på att analysera och bygga business och är en aktiv ägare, med både kompetens och kapital, säger Magnus Eriksson.

Ledningen informerade samtliga PwC-medarbetare i februari. Runt 1100 medarbetare ingår i det nya bolaget och får alltså en ny arbetsgivare. Den kommande tiden kommer Magnus Eriksson fokusera på att möta och kommunicera med chefer och medarbetare inom organisationen.

– Det är viktigt att vara tydlig och transparent med vad vi ska göra och vilka mål vi har. Förändring tar tid, det måste man ha med sig. Det räcker inte att skicka ut ett mejl med information, utan man måste gå den långa vägen från den övergripande planen till vad det betyder för varje enskild individ, säger Magnus Eriksson.

Hur mycket IK Investment Partners ska betala för Business Services är hemligt. Men det är ju inte svårt att räkna ut att det är en rejäl slant. På frågan vad pengarna ska användas till svarar Peter Nyllinge kort:

– Köpeskillingen kommer att användas till att investera i personalen, investera i utveckling av verksamheten och till vinstdelning för partners.

Formellt sluts affären i juni. Innan dess ska Konkurrensverket godkänna affären och MBL-förhandlingar ska genomföras.

Läs mer: Byråerna om PwC:s försäljning av redovisningsdelen: ”Skakade om branschen”

Taggar: PwC redovisning revision

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Ökad efterfrågan på auktoriserade redovisningskonsulter

17 april, 2019 Allt fler kreditgivare ställer krav. Saknas revisor i bolaget ska det finnas en auktoriserad redovisningskonsult.

Interna diskussioner på KPMG om vd-posten

12 april, 2019 Arbetet med att utse en ny vd på KPMG fortsätter. Ordförande Björn Hallin kommenterar.

Uppsats om IFRS 3 får pris

11 april, 2019 Jasmina Fredelind och Matilda Hellman: Dessa faktorer påverkar valet av goodwill-metod i europeiska företag.

Hallå där… Gunilla Eklöv Alander

9 april, 2019 Forskaren Gunilla Eklöv Alander har skrivit nyutkomna En bok om revision. Balans intervjuar författaren.

Inte utan min mentor

4 april, 2019 Hon var toppstudenten, han den aktade redovisningsspecialisten. Intervju med Pernilla Lundqvist och mentorn Sten-Eric Ingblad.

Experten: Rättvisande bild enligt K2

3 april, 2019 Så ska du tänka för att kunna uppfylla kravet på rättvisande bild enligt K2.

 Upp