Foto: Getty Images

Varför lämnar revisorer yrket?

2 oktober, 2018

Vilka åtgärder krävs för att stärka revisorsyrkets attraktionskraft? Den frågan ställer sig Revisorsinspektionen.

Från och med 1 juli 2018 har Sverige nya utbildningskrav för blivande auktoriserade revisorer. RI ser nu över föreskrifterna om vilka krav som bör gälla för auktorisation och fortsatt auktorisation.

Som ett led av detta bjuder RI till ett seminarium 5 november med fokus på just yrkets attraktionskraft. Några av frågorna som tas upp är: Varför lämnar revisorer yrket, vad behöver byråerna göra och vad kan RI göra?

Seminariet är det fjärde inom ramen för RI:s reformarbete Framtidens revision. Balans passar på att ställa några frågor till RI:s chef Per Johansson.

Per Johansson. Foto: Christian Gustavsson

Varför bedriver RI ett så omfattande förändringsarbete?

– RI har en viktig uppgift i att synliggöra behoven för regeringen – att revisorsyrket måste anpassas till nya förutsättningar. Att framtidsanpassa revisionen handlar om att försöka hitta lösningar på de utmaningar som yrket står inför, men även ta tillvara de möjligheter som uppstår. Det är också viktigt att diskutera hur revisionen kan bidra till ett starkt näringsliv och samhälle genom att ta sig an nya problem- och granskningsområden.

Vad kan RI göra mer konkret?

– Vi vill se över möjligheterna till att låta auktorisationen vara ”vilande” under vissa förutsättningar och förenkla en återgång till yrket efter att ha arbetat utanför branschen. Detta är en möjlighet som flera av de nordiska länderna har. Översynen kommer att omfatta förstagångsansökan om att blir auktoriserad, de som är auktoriserade och vill ha en förnyelse och de som vill återkomma i yrket. En tänkbar förändring är att i större utsträckning fokusera på kvalitativa krav, mot dagens mer kvantitativa bedömningar.

Vi ser också ett behov av att ställa tydligare krav på innehållet i revisorernas fortbildning. Ett viktigt arbete pågår gällande utbildningskraven och detta arbete kan också ligga till grund för att utveckla fortbildningen.

Vad vill ni uppnå med seminariet 5 november?

– Vi vill få en diskussion om orsakerna till varför man lämnar yrket, vad byråerna behöver göra och vad RI kan göra. Akademin kommer att dela med sig av de senaste forskningsstudierna på området. Och revisionsföretagen och personer som lämnat yrket, återvänt till yrket eller befinner sig mitt i karriären kommer få ge sin bild av problemet samt lämna förslag till hur situationen kan förbättras.

– Ansvaret för yrkets attraktionskraft ligger i första hand på revisionsföretagen och revisorerna, men RI kan också arbeta för en ändamålsenlig reglering. Vi ser med oro på antalet revisorer som lämnar yrket, särskilt bland de yngre. RI:s långsiktiga mål är ju att säkerställa samhällets behov av kvalificerade revisorer.

Seminariet i november är det fjärde som RI anordnar med framtidstema. Under första panelsamtalet som tog plats i april 2017 diskuterades revisionens framtida utmaningar med inbjudna från FAR, revisionsbyråerna, universitet och landsting. Andra gången RI bjöd in, i september 2017, kretsade samtalet kring kompetenskraven för att möta framtidens behov. Tredje seminariet arrangerades av Revisorsinspektionen, Riksrevisionen och finansutskottet i april 2018 och fokuserade på: ”Vilka frågor ska framtidens revision svara på?” och ”Vad krävs för att infria förväntningarna?”.

Här kan du anmäla dig till seminariet 5 november 2018

Taggar: auktoriserad revisor revision revisor

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

Blandade resultat vid kvalitetskontrollerna

17 oktober, 2018 Fler godkända redovisningskonsulter och färre godkända revisorer. Det är resultatet av FAR:s senaste kvalitetskontroller.

Experten: Penningtvätt – det här gäller

15 oktober, 2018 FAR:s medlemsrådgivning får ofta frågor om penningtvätt. Här svarar Sara Orback på några grundläggande frågor.

Digital inlämning av årsredovisning – så har det gått

12 oktober, 2018 Hur har det gått sedan Bolagsverket lanserade tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar?

Grant Thornton-vd:n efter domen: ”Viktigt att inte hamna i ett vakuum”

11 oktober, 2018 Balans intervjuar Grant Thorntons vd Anna Johnson.

”Attityden till rapportering behöver förändras”

9 oktober, 2018 Neil Stevenson, IIRC: Revisorer har mycket att komma med vad gäller integrerad rapportering.

”Vi vill bli provocerade”

8 oktober, 2018 Parameter Revision är revisionsbyrån som går igång på förändring, provokation och konsten att sova gott.

 Upp