Foto: Getty Images

Varför lämnar revisorer yrket?

2 oktober, 2018

Vilka åtgärder krävs för att stärka revisorsyrkets attraktionskraft? Den frågan ställer sig Revisorsinspektionen.

Från och med 1 juli 2018 har Sverige nya utbildningskrav för blivande auktoriserade revisorer. RI ser nu över föreskrifterna om vilka krav som bör gälla för auktorisation och fortsatt auktorisation.

Som ett led av detta bjuder RI till ett seminarium 5 november med fokus på just yrkets attraktionskraft. Några av frågorna som tas upp är: Varför lämnar revisorer yrket, vad behöver byråerna göra och vad kan RI göra?

Seminariet är det fjärde inom ramen för RI:s reformarbete Framtidens revision. Balans passar på att ställa några frågor till RI:s chef Per Johansson.

Per Johansson. Foto: Christian Gustavsson

Varför bedriver RI ett så omfattande förändringsarbete?

– RI har en viktig uppgift i att synliggöra behoven för regeringen – att revisorsyrket måste anpassas till nya förutsättningar. Att framtidsanpassa revisionen handlar om att försöka hitta lösningar på de utmaningar som yrket står inför, men även ta tillvara de möjligheter som uppstår. Det är också viktigt att diskutera hur revisionen kan bidra till ett starkt näringsliv och samhälle genom att ta sig an nya problem- och granskningsområden.

Vad kan RI göra mer konkret?

– Vi vill se över möjligheterna till att låta auktorisationen vara ”vilande” under vissa förutsättningar och förenkla en återgång till yrket efter att ha arbetat utanför branschen. Detta är en möjlighet som flera av de nordiska länderna har. Översynen kommer att omfatta förstagångsansökan om att blir auktoriserad, de som är auktoriserade och vill ha en förnyelse och de som vill återkomma i yrket. En tänkbar förändring är att i större utsträckning fokusera på kvalitativa krav, mot dagens mer kvantitativa bedömningar.

Vi ser också ett behov av att ställa tydligare krav på innehållet i revisorernas fortbildning. Ett viktigt arbete pågår gällande utbildningskraven och detta arbete kan också ligga till grund för att utveckla fortbildningen.

Vad vill ni uppnå med seminariet 5 november?

– Vi vill få en diskussion om orsakerna till varför man lämnar yrket, vad byråerna behöver göra och vad RI kan göra. Akademin kommer att dela med sig av de senaste forskningsstudierna på området. Och revisionsföretagen och personer som lämnat yrket, återvänt till yrket eller befinner sig mitt i karriären kommer få ge sin bild av problemet samt lämna förslag till hur situationen kan förbättras.

– Ansvaret för yrkets attraktionskraft ligger i första hand på revisionsföretagen och revisorerna, men RI kan också arbeta för en ändamålsenlig reglering. Vi ser med oro på antalet revisorer som lämnar yrket, särskilt bland de yngre. RI:s långsiktiga mål är ju att säkerställa samhällets behov av kvalificerade revisorer.

Seminariet i november är det fjärde som RI anordnar med framtidstema. Under första panelsamtalet som tog plats i april 2017 diskuterades revisionens framtida utmaningar med inbjudna från FAR, revisionsbyråerna, universitet och landsting. Andra gången RI bjöd in, i september 2017, kretsade samtalet kring kompetenskraven för att möta framtidens behov. Tredje seminariet arrangerades av Revisorsinspektionen, Riksrevisionen och finansutskottet i april 2018 och fokuserade på: ”Vilka frågor ska framtidens revision svara på?” och ”Vad krävs för att infria förväntningarna?”.

Läs mer: Därför flyr revisorsassistenter yrket

Läs mer: Hur får vi fler revisorsassistenter att stanna?

Taggar: auktoriserad revisor revision revisor

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Flyttad redovisning av momsen skapar ny oro bland löne- och redovisningskonsulter

14 februari, 2019 Nytt bakslag för många konsulter. 1 mars ändras sättet att redovisa momsen på Skatteverkets webb.

”Därför behövs en HQ-kommission”

14 februari, 2019 Carl Svernlöv om HQ-affären: ”Den centrala frågan är om FI verkligen hade fog för återkallelsen.”

NRF i Stockholm – hetaste frågorna 2019

13 februari, 2019 Under onsdagen träffas Nordiska Revisorsförbundet (NRF) för att komma överens om vägen framåt.

Skatteverket efter kritiken: ”Önskemålen finns på vår prioriterade lista”

13 februari, 2019 Nu ska Skatteverket se över vad som behöver ändras i AGI-systemet.

Skatteverkets system för AGI ger konsulterna extraarbete

13 februari, 2019 Redovisningskonsulter och lönekonsulter har stött på problem när de använt Skatteverkets nya tjänst AGI.

Redovisningskonsulten som blev ekonomichef

12 februari, 2019 Ann-Sofie Kjellberg, tidigare auktoriserad redovisningskonsult på PwC/Aspia och FAR-aktiv, kan titulera sig ny ekonomichef på Mazars. 

 Upp