Foto: iStock

Val 2018: Ska styrelsearvoden få faktureras från eget bolag?

5 september, 2018

Inför riksdagsvalet 9 september har Balans undersökt hur riksdagspartierna resonerar kring branschens heta frågor. Sjätte och sista frågan fokuserar på styrelsearvoden. 

Med bara ett par dagar veckor kvar till valet presenterar Balans svaren från samtliga riksdagspartier på vad de har för politik och idéer när det gäller ett antal aktuella ämnen om företagande och näringsliv. Sjätte och sista frågan handlar om styrelsearvoden ska få faktureras från eget bolag. Så här svarar riksdagspartierna.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2017 går styrelsearvoden inte längre att fakturera från bolag vilket påtagligt minskar intresset för att åta sig styrelseuppdrag. Avser ni att göra något åt det, i så fall vad?

Vänsterpartiet (V)

Vi har inga sådana förslag.

Centerpartiet (C)

Ja, vi har krävt att regeringen agerar för att undvika att den nya praxisen leder till att kompetenta styrelseledamöter flyr svenska bolag. Vi anser att tidigare ordning, där det var möjligt att fakturera arvodet, fungerade väl.

Kristdemokraterna (KD)

Det är mycket olyckligt att skattemyndigheten ändrat sin praxis. Vi avser att föra frågan till riksdagen för att ändra på detta så att regeltolkningen blir som förut.

Liberalerna (L)

Domen handlar bland annat om att arvoden ska beskattas som tjänst. Rimligheten i detta och de konsekvenser det får bör ses över i en kommande skattereform som syftar till att sänka skatten på arbete och företagande.

Socialdemokraterna (S)

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att styrelseuppdraget är av särskild och framförallt personlig natur och att arvodet därför ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Vi följer utvecklingen, men ser i nuläget inte att det blir aktuellt att gå in och skapa undantagsregler för att kunna lägga styrelsearvoden i 3:12-regelverket.

Miljöpartiet (MP)

Den rättstillämpning som nu gäller utgår bland annat från att styrelsearbete är ett uppdrag med personligt ansvar som endast fysiska personer kan ha. Därför anses det vara rimligt att dessa inkomster behandlas som inkomst av tjänst i normalfallet. Samtidigt tycker Miljöpartiet att det är viktigt att det finns goda förutsättningar för små och växande företag att kunna rekrytera erfarna personer till styrelseuppdrag och andra rådgivande positioner. Det finns dock fler parametrar gällande hur svårt eller lätt detta är, än i vilken form ersättningen betalas ut. Miljöpartiet följer utvecklingen framåt, men har i dag inga förslag relaterade till denna specifika fråga.

Moderaterna (M)

Det är bekymrande att intresset för styrelseuppdrag minskar. Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd och ska uppmuntras. Vi vill därför höja brytpunkten för statlig skatt och sänka skatten för alla som arbetar genom ett nytt jobbskatteavdrag. På så sätt blir det mer lönsamt att arbeta extra och ta ansvar, till exempel i form av styrelseuppdrag.

Sverigedemokraterna (SD)

Vi har i dag inte något sådant förslag, men ser att vi sannolikt kommer att stödja ett sådant lagförslag.

Val 2018: Blir det en ny skattereform?

Val 2018: Hur ska det bli enklare att driva företag?

Val 2018: Är det aktuellt att ta fram en ny företagsreform för nystartade och små företag?

Val 2018: Vad ska riksdagspartierna göra åt 3:12-reglerna?

Val 2018: Hur vill riksdagspartierna nyttja revisionen i näringslivet?

Taggar: Val 2018

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Ett svar till “Val 2018: Ska styrelsearvoden få faktureras från eget bolag?”

  1. Björn skriver:

    Men vänta nu, det handlar ju inte om hur hög skattesatsen är, utan att den som är professionell styrelseledamot i praktiken får näringsförbud och hamna utanför hela samhällsystemet. Se vad jag menar på Mänskliga konsekvenser av att styrelsearvode inte längre kan faktureras
    https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%A4nskliga-konsekvenser-av-att-styrelsearvode-inte-l%C3%A4ngre-bj%C3%B6rn-berg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Experten: 8 frågor och svar om semester och semesterlön

17 juni, 2019 Balans vänder sig till advokat Anneli Lönnborg för att få svar på frågor om semester.

Fika med Martin Hammarström: ”Fokuserar på affärerna, vinnare och förlorare”

11 juni, 2019 Revisionsvärlden har på tre år lyckats bli en etablerad nyhetskälla i revisions- och redovisningsbranschen.

”Komplex skatt lockade”

10 juni, 2019 Flexibelt jobb präglat av ständiga förändringar. Så beskri­ver Jörgen Graner på KPMG sitt arbete.

Högt i tak och låg prestige

7 juni, 2019 Balans hälsar på PrimeQ i Stockholm som erbjuder personalen största möjliga flexibilitet.

Timkravet för revisorer avskaffas

29 maj, 2019 I stället för att räkna timmar ska RI titta närmare på utbildning och erfarenhet.

Patrik Anderbro ny vd för KPMG

28 maj, 2019 Auktoriserade revisorn Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige.

 Upp