Foto: iStock

Val 2018: Ska styrelsearvoden få faktureras från eget bolag?

5 september, 2018

Inför riksdagsvalet 9 september har Balans undersökt hur riksdagspartierna resonerar kring branschens heta frågor. Sjätte och sista frågan fokuserar på styrelsearvoden. 

Med bara ett par dagar veckor kvar till valet presenterar Balans svaren från samtliga riksdagspartier på vad de har för politik och idéer när det gäller ett antal aktuella ämnen om företagande och näringsliv. Sjätte och sista frågan handlar om styrelsearvoden ska få faktureras från eget bolag. Så här svarar riksdagspartierna.

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen 2017 går styrelsearvoden inte längre att fakturera från bolag vilket påtagligt minskar intresset för att åta sig styrelseuppdrag. Avser ni att göra något åt det, i så fall vad?

Vänsterpartiet (V)

Vi har inga sådana förslag.

Centerpartiet (C)

Ja, vi har krävt att regeringen agerar för att undvika att den nya praxisen leder till att kompetenta styrelseledamöter flyr svenska bolag. Vi anser att tidigare ordning, där det var möjligt att fakturera arvodet, fungerade väl.

Kristdemokraterna (KD)

Det är mycket olyckligt att skattemyndigheten ändrat sin praxis. Vi avser att föra frågan till riksdagen för att ändra på detta så att regeltolkningen blir som förut.

Liberalerna (L)

Domen handlar bland annat om att arvoden ska beskattas som tjänst. Rimligheten i detta och de konsekvenser det får bör ses över i en kommande skattereform som syftar till att sänka skatten på arbete och företagande.

Socialdemokraterna (S)

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att styrelseuppdraget är av särskild och framförallt personlig natur och att arvodet därför ska beskattas i inkomstslaget tjänst. Vi följer utvecklingen, men ser i nuläget inte att det blir aktuellt att gå in och skapa undantagsregler för att kunna lägga styrelsearvoden i 3:12-regelverket.

Miljöpartiet (MP)

Den rättstillämpning som nu gäller utgår bland annat från att styrelsearbete är ett uppdrag med personligt ansvar som endast fysiska personer kan ha. Därför anses det vara rimligt att dessa inkomster behandlas som inkomst av tjänst i normalfallet. Samtidigt tycker Miljöpartiet att det är viktigt att det finns goda förutsättningar för små och växande företag att kunna rekrytera erfarna personer till styrelseuppdrag och andra rådgivande positioner. Det finns dock fler parametrar gällande hur svårt eller lätt detta är, än i vilken form ersättningen betalas ut. Miljöpartiet följer utvecklingen framåt, men har i dag inga förslag relaterade till denna specifika fråga.

Moderaterna (M)

Det är bekymrande att intresset för styrelseuppdrag minskar. Arbete är grunden för vår gemensamma välfärd och ska uppmuntras. Vi vill därför höja brytpunkten för statlig skatt och sänka skatten för alla som arbetar genom ett nytt jobbskatteavdrag. På så sätt blir det mer lönsamt att arbeta extra och ta ansvar, till exempel i form av styrelseuppdrag.

Sverigedemokraterna (SD)

Vi har i dag inte något sådant förslag, men ser att vi sannolikt kommer att stödja ett sådant lagförslag.

Val 2018: Blir det en ny skattereform?

Val 2018: Hur ska det bli enklare att driva företag?

Val 2018: Är det aktuellt att ta fram en ny företagsreform för nystartade och små företag?

Val 2018: Vad ska riksdagspartierna göra åt 3:12-reglerna?

Val 2018: Hur vill riksdagspartierna nyttja revisionen i näringslivet?

Taggar: Val 2018

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se

Ett svar till “Val 2018: Ska styrelsearvoden få faktureras från eget bolag?”

  1. Björn skriver:

    Men vänta nu, det handlar ju inte om hur hög skattesatsen är, utan att den som är professionell styrelseledamot i praktiken får näringsförbud och hamna utanför hela samhällsystemet. Se vad jag menar på Mänskliga konsekvenser av att styrelsearvode inte längre kan faktureras
    https://www.linkedin.com/pulse/m%C3%A4nskliga-konsekvenser-av-att-styrelsearvode-inte-l%C3%A4ngre-bj%C3%B6rn-berg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons

”Framtiden ligger i att byråer samarbetar”

21 januari, 2019 Efter prisregnet på The PAC Awards träffas Win Win Ekonomi och Revisionskonsulterna på svensk mark.

Månadens medlem: William Ekenfall

18 januari, 2019 Auktoriserad revisor på BDO i Göteborg med en fäbless för FAR:s samlingsvolymer.

Informationsplikt för skatterådgivare sågas

17 januari, 2019 Fyra experter säger nej till utredningen om informationsplikt för skatterådgivare.

Hård Brexit kan göra revisorer i svenska bolag obehöriga

16 januari, 2019 Det brittiska parlamentet röstade som väntat nej till Theresa Mays utträdesavtal med EU.

3 frågor till NRF:s nya generalsekreterare Helene Agélii

15 januari, 2019 Sedan årsskiftet är Helene Agélii de nordiska revisorernas gemensamma röst på de internationella arenorna.

Fika med sociala medier-gurun Frida Boisen: ”Involvera dina följare”

14 januari, 2019 Hur ska revisions-, redovisnings- och rådgivningsbyråer göra bestående avtryck på sociala-medier?

 Upp