Saerun Norén

Vågar ta nya roller

2 september, 2019

Emma Lindequist, auktoriserad revisor, och Maria Svensson, auktoriserad redovisnings­konsult har närmat sig varandra i sättet att arbeta.

Ny teknik, nya system, nya tjänster. Ett paradigmskifte pågår i bran­schen. Och mitt i allt ska traditionel­la roller som revisorer och redovis­ningskonsulter hitta sin plats.

De senaste åren har vi sett rubriker som ”Robotar kan ta över hälften av jobben inom 20 år”, ”Var tionde jobb i Sverige kan ersättas av robotar” och ”De ersätter ekonomer med robotar”. I FAR:s framtidsstudier slås det fast att molnbaserade tjänster, big data, och en ökande automatisering avancerar snabbt och transformerar bransch efter bransch i grunden. När ny teknik implementeras förändras organisationer och yrkesroller.

”Redovisningskonsulting och revision kommer att försvinna, kunskapen är väldigt repetitiv och lätt att automatisera. 80/20-regeln gäller. 80 procent är basic redovisning och 20 procent är rådgivning vilket kommer att vara tvärtom i framtiden.” Så står det i Nyckeln till framtiden – FAR:s andra framtidsstudie som kom 2016. Och nu är vi snart där. Det är inget konstigt att utvecklingen kan tyckas skrämmande. Att mötas av budskap som säger att ens arbete ska försvin­na? Det vill ingen, oavsett yrke.

Välkomnar omställning

Men på Revideco tänker man tvärtom. Där välkomnas omställningen och på byrån ses utvecklingen som en möjlighet för redovisningskonsulten att kliva fram och våga ta för sig. Både gentemot kunder och kollegor.

– Jag skulle vilja säga till alla mina kollegor: Var inte rädd för att ta kom­mandot! Ta din kund i handen och hjälp dem genom automatiserings­processen. Är du redovisningskon­sult känner du dina kunder och har en detaljkunskap som revisorerna inte har. Våga använda den, säger Maria Svensson, auktoriserad redo­visningskonsult på Revideco.

Maria Svensson. Foto: Saerun Norén

Revideco ligger långt framme när det handlar om att förändra de klassiska rollerna. Det beror mycket på ett bra samarbete med PE Accounting, och som innebär att de kunder som vill ha bokföringen helt automatiserad – och som passar för det – slussas över till PE Accounting. Kvar finns redovisningskonsulten som rådgivare. Samarbetet med PE Accounting har också lett till en ny sorts relation mellan revisorer och redovisningskonsulter på Revideco.

– Vi revisorer och redovisnings­konsulter har närmat oss varandra i sättet att arbeta och det har stärkt sammanhållningen. Vi behöver varandra och kan tillföra olika per­spektiv. Redovisningskonsulten med sin detaljkunskap och vi revisorer med vårt helikopterperspektiv. Vi ser egentligen inga större skillnader mellan våra titlar, säger Emma Lindequist, auktoriserad revisor på Revideco.

Ny roll gentemot kund

Maria Svensson beskriver att det handlar om vilken inställning man har. I stället för att se automati­seringen som ett hot bör man vända den till en affärsmöjlighet. Och på Revideco är det redovisningskon­sulterna som hjälper kunderna att ta steget i automatiseringsprocessen.

– I stället för att sitta och mata in siffror och göra mindre kvalificerade uppgifter har jag fått en annan roll gentemot kunden. Tidigare kom jag in i början av processen och fanns med när uppgifter skulle in i systemet. Nu är jag med i slutet och får hjälpa till att jobba med produkterna som blir resultatet av automatiseringen. Vi människor kommer alltid att behövas, någon som hjälper företagen att tolka de rapporter och siffror som kommer ut, säger hon.

Emma Lindequist. Foto: Saerun Norén

Det är också ofta redovisningskon­sulten som föreslår för kunden att denne ska ta steget och automatisera sin bokföring. Den resan är inte alltid enkel och kräver konsekvens för att fungera. Redovisningskonsulten måste acceptera sin nya roll och våga leda kunden genom förändringen.

– Det är klart att det ibland är en bumpig väg. Men det är vi som håller kunden i handen och vi som är aukto­riteten som lett in dem på det här så vi måste våga. Det stärker ens egen roll. En rolig konsekvens är också att kon­takten med kunden många gånger ökar, säger Maria Svensson.

– Jag upplever dessutom att vi tydliggör värdet av en redovisnings­konsult. För våra kunder blir det tydligt vad man inte kan använda en robot till och vad redovisningskon­sulten faktiskt tillför, tillägger Emma Lindequist.

Maria Svensson berättar att hon ibland får frågan från kollegor på andra byråer: ”Hur känns det då, att inte sitta och bokföra längre?”

– Då brukar jag skratta lite och sva­ra att jag har bokfört så många år. Det är roligt att få göra något för kunden där vinsten blir så mycket större, säger hon.

Läs mer: ”Vi stärker varandra”

Taggar: redovisningskonsult revisor

Text: Charlotta Marténg

charlotta.marteng@far.se
 • Steg för steg – rekrytera rätt till egna byrån

  14 juni, 2021 Jonny Boström har presenterat sin satsning. Nyckeln till framgångsrik byrå? Hitta rätt medarbetare och kunder.

  Sena skattedeklarationer beläggs med förseningsavgift

  11 juni, 2021 Lämnas skattedeklarationen in efter 15 juni kommer Skatteverket att ta ut förseningsavgift.

  ”Revisorer och rådgivare bör hålla koll på globala bolagsskatten”

  11 juni, 2021 G7-länderna har kommit överens om strukturen för en global bolagsskatt.

  Ny ordförande med skatt på agendan

  10 juni, 2021 Här är de hetaste skattefrågorna. Balans intervjuar Peter Lindstrand, ny ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

  Vill du bli kvalitetskontrollant?

  9 juni, 2021 Nu söker FAR:s kvalitetsnämnd för revisionsverksamhet kvalitetskontrollanter - framför allt i Stockholmsområdet.

  Avhandling: ”Inflytande kan ske på många olika sätt”

  8 juni, 2021 Elina Malmström: Idén att forska på revision ur mindre byråers perspektiv mötte ointresse och motstånd.

   Upp