Foto: Sigrid Malmgren

Vad gör revisorer på jobbet?

Faktaruta

Pernilla Broberg

Ålder:  36 år.

Verksam som: Universitetslektor i företagsekonomi. Delad anställning mellan Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad.

Undervisning: Undervisar främst i revision, men också i redovisning och metod. Handleder och examinerar även examensarbeten inom redovisning och revision. Majoriteten av de studenter som Pernilla Broberg undervisar och handleder vill bli revisorer.

6 september, 2017

Forskaren kan bidra med perspektiv när revisorn granskas i media. Det menar Pernilla Broberg som har vridit och vänt på frågan: Vad gör revisorer på jobbet?

Når forskarna ut till branschen? Nja, inte i den utsträckning som Pernilla Broberg önskar. Delvis beror det på det akademiska systemet, där vetenskapliga artiklar och undervisning är det som premieras. Men Pernilla Broberg anser att forskarkåren generellt kan bli bättre på att synas i media och vid olika event. Och det gäller även henne själv.

Varför är det viktigt med forskning om revisorer?

– Revisorerna gör stor samhällsnytta, så området är viktigt. Som forskare har vi ju en oberoende, granskande roll och kan bidra med nya perspektiv och en helhetssyn och sätta skeenden i sitt sammanhang. Utifrån olika scenarier kan vi reflektera, både bakåt och framåt i tiden, och komma med förslag på vad man skulle kunna utveckla och göra annorlunda.

Men når ni forskare ut med era resultat?

– Det skulle absolut kunna bli bättre. Jag har några forskarkollegor som är bra på att synas i media, men generellt är vi alldeles för dåliga på att nå ut. Till exempel skulle vi kunna bidra med perspektiv när revisorer och deras roll diskuteras i media.

Okej, du säger att ni borde synas mer. Varför gör ni inte det?

– Vi prioriterar det inte. Delvis beror det på det akademiska systemet där det är undervisning och vetenskapliga artiklar som räknas om man vill komma vidare. Det gäller att skriva ett visst antal artiklar och om tiden är knapp så måste man ju prioritera. Det finns en medvetenhet om att det inte alltid är så bra, men det är svårt för oss att bromsa. Ett annat skäl är säkert att många av oss inte är vana vid att skriva populärvetenskapligt. Vi vill gärna ha med teori, syfte, metod och en mängd referenser, och att skriva mer lättillgängliga texter kräver ofta mer av oss. Men vi ska inte bara skylla ifrån oss, vi skulle kunna anstränga oss mer för att synas i olika sammanhang utanför den akademiska världen.

Vilket intresse upplever du från branschen?

– Det är ganska svalt. Jag får ofta frågan ”Vad ska du med det till?”, när jag intervjuar revisorer. Min uppfattning är att frågor som rör sådant som till exempel revisorers arbetssätt och identitet eller revisionsbyråernas organisation och struktur är ganska ointressanta. Men det finns undantag, och det är när man jämför olika byråer. Till exempel hur de ligger till i en viss fråga i förhållande till andra byråer. Då är intresset större. Och när det handlar om redovisningstekniska frågor, då finns det också ett större intresse.

Läs intervjun i sin helhet i Balans nr 7, 2017.

Taggar: revision revisor

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Far Online

Välj livsstil – sedan jobb

31 mars, 2020 Roger Zinders har inte låtit jobbet styra hur han lever eller var han bor.

REDO för delat ledarskap

30 mars, 2020 Arbetar nästan helt digitalt och har vuxit från tre till fjorton personer på tre år.

Tillfällig lag ska underlätta bolagsstämmor

26 mars, 2020 Regeringen agerar nu för att bolags- och föreningsstämmor ska kunna genomföras.

Revisorsprovet i maj skjuts fram

25 mars, 2020 Vårens revisorsexamen senareläggs till 18-19 augusti 2020. Det meddelade RI i dag.

Informationsplikt för skatterådgivare kan senareläggas

24 mars, 2020 Införandet av rapporteringsplikt för skatterådgivare kan skjutas fram på grund av coronaepidemin.

Hallå där… Carl Svernlöv och Fredrik Ljung

20 mars, 2020 Duon om ett bolags möjlighet att ta tillbaka en utdelning det redan fattats beslut om.

 Upp