Foto: Sigrid Malmgren

Vad gör revisorer på jobbet?

Faktaruta

Pernilla Broberg

Ålder:  36 år.

Verksam som: Universitetslektor i företagsekonomi. Delad anställning mellan Linköpings universitet och Högskolan Kristianstad.

Undervisning: Undervisar främst i revision, men också i redovisning och metod. Handleder och examinerar även examensarbeten inom redovisning och revision. Majoriteten av de studenter som Pernilla Broberg undervisar och handleder vill bli revisorer.

6 september, 2017

Forskaren kan bidra med perspektiv när revisorn granskas i media. Det menar Pernilla Broberg som har vridit och vänt på frågan: Vad gör revisorer på jobbet?

Når forskarna ut till branschen? Nja, inte i den utsträckning som Pernilla Broberg önskar. Delvis beror det på det akademiska systemet, där vetenskapliga artiklar och undervisning är det som premieras. Men Pernilla Broberg anser att forskarkåren generellt kan bli bättre på att synas i media och vid olika event. Och det gäller även henne själv.

Varför är det viktigt med forskning om revisorer?

– Revisorerna gör stor samhällsnytta, så området är viktigt. Som forskare har vi ju en oberoende, granskande roll och kan bidra med nya perspektiv och en helhetssyn och sätta skeenden i sitt sammanhang. Utifrån olika scenarier kan vi reflektera, både bakåt och framåt i tiden, och komma med förslag på vad man skulle kunna utveckla och göra annorlunda.

Men når ni forskare ut med era resultat?

– Det skulle absolut kunna bli bättre. Jag har några forskarkollegor som är bra på att synas i media, men generellt är vi alldeles för dåliga på att nå ut. Till exempel skulle vi kunna bidra med perspektiv när revisorer och deras roll diskuteras i media.

Okej, du säger att ni borde synas mer. Varför gör ni inte det?

– Vi prioriterar det inte. Delvis beror det på det akademiska systemet där det är undervisning och vetenskapliga artiklar som räknas om man vill komma vidare. Det gäller att skriva ett visst antal artiklar och om tiden är knapp så måste man ju prioritera. Det finns en medvetenhet om att det inte alltid är så bra, men det är svårt för oss att bromsa. Ett annat skäl är säkert att många av oss inte är vana vid att skriva populärvetenskapligt. Vi vill gärna ha med teori, syfte, metod och en mängd referenser, och att skriva mer lättillgängliga texter kräver ofta mer av oss. Men vi ska inte bara skylla ifrån oss, vi skulle kunna anstränga oss mer för att synas i olika sammanhang utanför den akademiska världen.

Vilket intresse upplever du från branschen?

– Det är ganska svalt. Jag får ofta frågan ”Vad ska du med det till?”, när jag intervjuar revisorer. Min uppfattning är att frågor som rör sådant som till exempel revisorers arbetssätt och identitet eller revisionsbyråernas organisation och struktur är ganska ointressanta. Men det finns undantag, och det är när man jämför olika byråer. Till exempel hur de ligger till i en viss fråga i förhållande till andra byråer. Då är intresset större. Och när det handlar om redovisningstekniska frågor, då finns det också ett större intresse.

Läs intervjun i sin helhet i Balans nr 7, 2017.

Taggar: revision revisor

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online

Återvänder till revisorsyrket: ”En nystart”

9 juli, 2020 Ola Almquist lämnade jobbet som revisor för en tjänst som ekonomichef. Nu har han återvänt.

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

 Upp