Foto: iStock

Tummen upp för Balans – nyheterna viktigast för läsaren

29 januari, 2016

Balans får med beröm godkänt av FAR:s medlemmar. Mest uppskattat är nyheter. Det visar en läsarundersökning som genomfördes i slutet av 2015.

Närmare 90 procent av FAR:s medlemmar läser hälften eller fler av samtliga nummer av Balans och knappt 60 procent läser alla nummer.

Läsningen är högst bland revisorer, 64 procent läser alla nummer. Män läser tidningen i större utsträckning än kvinnor, 63 procent av männen läser alla nummer jämfört med 54 procent av kvinnorna. Däremot är kvinnorna mer nöjda, 96 procent av kvinnorna anser att Balans är en ganska bra eller mycket bra tidning (30 procent svarar mycket bra), jämfört med 91 procent av männen (20 procent svarar mycket bra). Sammantaget anser 94 procent att Balans är en ganska bra eller mycket bra tidning. En förändring mot den förra läsarundersökningen, som gjordes våren 2013, är att redovisningskonsulter nu är något mer nöjda med Balans än revisorer. 96 procent av redovisningskonsulterna anser att tidningen är mycket bra eller ganska bra, jämfört med 91 procent av revisorerna.

Drygt 90 procent instämmer i att tidningen är aktuell, saklig och har kunniga skribenter. Nyheter är det i särklass viktigaste i tidningen, 92 procent är intresserade av nyhetsartiklar. Även Expertenintervjun, Balans granskar och Fokus är populära.

Redovisningsspecialisten Caisa Drefeldt är också mycket uppskattad och behåller sin position från 2013 års läsarundersökning som den mest uppskattade krönikören i Balans.

Gräver man lite i svaren så finns det en del skillnader mellan anställda på storbyråer och de som är verksamma på mindre byråer. Exempelvis uppskattar de som arbetar på storbyråer Profilen-intervjun i större utsträckning än de som är verksamma på mindre byråer. Det omvända gäller för vinjetten Vår byrå.

I vartannat nummer av Balans finns en bilaga med fördjupningsartiklar. 72 procent anger att de ofta eller ibland läser Balans Fördjupning, lika stor andel revisorer som redovisningskonsulter. Bland dem som ofta läser Balans Fördjupning är emellertid en majoritet revisorer, 31 procent, jämfört med 12 procent för redovisningskonsulterna.

På tidningenbalans.se publiceras nyheter och reportage från tidningen. Det är dock endast drygt hälften av FAR:s medlemmar som känner till att Balans har en webb. Det som skulle öka intresset för webben och få fler att besöka den är daglig uppdatering av nyheter samt fler branschnyheter.

Undersökningen omfattar 400 telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda FAR-medlemmar, och genomfördes av ARS Research under november 2015.

Text: Pernilla Halling

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Annons
Annons

Peter Dahllöf: ”Tänk brett i början”

10 september, 2019 Med nyfikenheten som kompass har Peter Dahllöf hittat fram till sin position.

”Erfarenhet bästa förberedelsen inför auktorisationen”

9 september, 2019 Drygt två månader kvar till examensdatum för auktorisationssugna redovisningskonsulter. Balans ringer upp tentanden Fredrik Bäck.

Stefan Pärlhem – expert på god sed

6 september, 2019 Bokföringsnämndens chef Stefan Pärlhem driver utvecklingen av framtidens normgivning.

Experten reder ut: Immateriella tillgångar

3 september, 2019 Immateriella tillgångar är ett snårigt område med många fällor. Det ska du ha koll på.

Tre artiklar nominerade till CH Witts pris 2019

3 september, 2019 19 september koras vinnaren eller vinnarna i samband med FAR:s årsstämma.

Vågar ta nya roller

2 september, 2019 Emma Lindequist, auktoriserad revisor, och Maria Svensson, auktoriserad redovisnings­konsult, närmar sig varandra i sättet att arbeta.

 Upp