Foto: Getty Images

Tre artiklar nominerade till CH Witts pris 2019

Faktaruta

I juryn till Carl Henrik Witts pris 2019 ingår:

  • Peter Clemedtson, ordförande, auktoriserad revisor och styrelseordförande PwC.
  • Peter Malmqvist, chef Analysguiden på Aktiespararna.
  • Ewa Fallenius, civilekonom.
  • Johan Rippe, FAR:s ordförande och auktoriserad revisor, PwC.
  • Sophie Nachemson Ekwall, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm.
3 september, 2019

Tre fördjupningsartiklar i Balans har blivit nominerade Carl Henrik Witts pris 2019. Vem vinnaren blir får vi veta 19 september då priset delas ut i samband med FAR:s årsstämma.

Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut sedan 1981, av PwC i samarbete med FAR. I år har juryn nominerat tre artiklar.

– Utvecklingen går oerhört snabbt och det finns en risk att man bara följer med strömmen och inte hinner stanna upp och reflektera över det som sker. Därför är det viktigare än någonsin att vi vågar sticka ut och debattera frågor där vår bransch kan göra nytta för näringsliv och samhälle, säger juryns ordförande Peter Clemedtson, tillika auktoriserad revisor och styrelseordförande för PwC Sverige.

Peter Clemedtson. Foto: PwC

– Det är viktigt att vi som profession skapar oss en egen uppfattning för att kunna göra bra ställningstaganden i vår yrkesutövning. Min och juryns förhoppning är att Carl Henrik Witts pris ska bidra till detta genom många välskrivna och relevanta fördjupningsartiklar i Balans, tillägger han.

När juryn gör sin bedömning av artiklarna utgår den från kriterier som språk, självständighet, kunnande och nyskapande.

Vem eller vilka av författarna som tar hem Carl Henrik Witts pris i år kommer att avslöjas i samband med FAR:s årsstämma 19 september. Förutom äran belönas vinnarna med diplom och en total vinstsumma på 40 000 kronor.

De tre nominerade fördjupningsartiklarna är:

Aktivering av ränta och andra låneutgifter i anskaffningsvärdet för tillgångar i en förändrad skattevärld (publicerad i Balans Fördjupning nr 1 2019)

Skriven av: Eva Törning och Peter Nilsson

Summering: Från 1 januari 2019 gäller nya regler om avdragsbegränsning för ränta och andra låneutgifter. Syftet med de generella avdragsbegränsningsreglerna är förutom att motverka vinstförflyttning mellan länder att skapa neutralitet mellan olika finansieringsformer. För att inte reglerna om avdragsbegränsning för negativt räntenetto ska kunna kringgås, införs särskilda regler om förbud mot att vid beskattningen aktivera ränta i anskaffningsvärdet för tillgångar. Detta väcker exempelvis frågan om vid vilken tidpunkt som ränteutgiften då ska dras av skattemässigt. Vilket kan påverka redovisningen – direkt och indirekt.

Se upp med värderingsmultiplar och finansieringsvillkor – nu införs IFRS 16 (publicerad i Balans Fördjupning nr 4 2018)

Skriven av Carl Grefberg

Summering: Med start för det räkenskapsår som påbörjas efter årsskiftet införs IFRS 16 – Leasing. Precis som för andra standarder uppmuntras företag till tidigare implementering vilket innebär att boksluten för 2018 kan vara upprättade enligt den nya standarden som för många typer av företag innebär en rejäl omflyttning av kostnader i resultaträkningen och ökad balansomslutning jämfört med tidigare år.

Är vd solidariskt ansvarig med styrelsen för hållbarhets- och bolagsstyrningsrapporterna? (publicerad i Balans Fördjupning nr 4 2018)

Skriven av Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv

Summering: FAR:s granskningsrekommendationer RevU 16 ”Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten” och RevR 12 ”Revisorns yttrande om den lagstadgade revisionen” uppges att ansvaret för bolags- och hållbarhetsrapporterna ligger på styrelsen. Ansvarsfrågan aktualiseras i höst när en reviderad version av RevR 12 kan väntas. Efter första årets tillämpning av RevR 12 har frågan om även vd har ett ansvar för hållbarhetsrapporten väckts, såväl då rapporten ingår i förvaltningsberättelsen som då den upprättas som en avskild rapport. FAR:s policygrupp för revision uppmanar i en remissinbjudan särskilt till kommentarer om detta. Frågan är om förslaget är förenligt med svensk lag och de underliggande direktiven. Carl Svernlöv och Magnus Svernlöv reder ut begreppen.

Taggar: CH Witts pris

Text: Pernilla Halling

pernilla.halling@far.se
Annons
Far Online

Så får din byrå godkänd utbildningsplan

8 juli, 2020 Revisorsinspektionen uppdaterar sin vägledning om godkännande av utbildningsplan - för att underlätta för byråerna.

Förtroendet A och O i relationen med kunden

6 juli, 2020 "Auktorisationen tillför ett stort värde för kunden".

”Det är tuffa tider – men de gynnar oss”

3 juli, 2020 Auktoriserade revisorn Carl-Magnus Falk bakom nytt webbaserat boksluts- och årsredovisningsprogram som ska revolutionera redovisningen.

7 nyheter på hållbarhetsområdet

1 juli, 2020 Taxonomier, handlingsplaner, förordningar och direktiv. Och vad är egentligen New Green Deal?

Har lagkraven höjt kvaliteten? – så svarar hållbarhetsexperterna

30 juni, 2020 Sveriges större bolag har krav på sig att hållbarhetsrapportera. Frågan är om det höjt redovisningskvaliteten.

Hållbarhetsspecialisterna hyllar EU:s taxonomi

29 juni, 2020 EU:s kommande taxonomiförordning kan vara första steget mot ett IFRS för icke-finansiell information.

 Upp